Brukerveiledning for godkjenner | Studieadministrasjon - Ansatt

Brukerveiledning godkjenner

Brukerveiledning godkjenner

Brukerveiledning for godkjenner

Klar for godkjenning

Arbeidsliste og Søkeresultat vil man se av kolonnen Status hvor emnene befinner seg i arbeidsflyten. Når emner sendes fra kvalitetssikring til godkjenning får de status Klar for godkjenning.

Godkjenners ansvar

  1.  godkjenne emnerevisjoner og eventuelle nye emner i tråd med gjeldende retningslinjer og bestemmelser
  2.  sende behandlede emner og uendrede emner videre i flyten til FS-klarerer

Få oversikt over endringer

Se Generell veiledning for EpN for beskrivelse av sammenligningsvisning og endringsrapport.

Rapport og saksframlegg

For emner som krever godkjenningsvedtak vil det kunne være behov for å lage et saksfremlegg med emnebeskrivelsen hvor endringer er gjort rede for. Om man klikker på ikonet Lag rapport under Handlinger får man fram en rapport som viser all informasjon knyttet til emnet. Hvis man kun huker av for Emneinfo vil man få selve emnebeskrivelsen. Når man så trykker Hent rapport får man emnebeskrivelsen i PDF-format. For å få en rapport hvor de konkrete endringene framkommer trykker man først Sammenligning og så Lag endringsrapport. Der kan man velge fullstendig rapport eller en rapport som kun viser felt som er endret. En fullstendig rapport vil også vise all data som er knyttet til emnet. 

Send videre til FS-klarerer

Når emnet er ferdigbehandlet og merknader registrert sendes emnet videre til FS-klarering ved å trykke på knappen S3 Klar for FS-klarering i boksen Handlinger.