Bislet-bækkens (u) blandede | Kultur og velferd - Ansatt

Bislet-bækkens (u) blandede

Bislet-bækkens (u) blandede

Bislet-bækkens (u) blandede er universitetets bedriftskor. For tida er vi damekor.

Har du lyst til å synge sammen med gode kolleger i et kor med et variert og spennende repertoar, er du hjertelig velkommen! Du trenger ingen annen kompetanse enn at du er glad i å synge. De forskjellige stemmene blir spilt inn på lydfiler.

Dirigent

Vår unge dirigent Thea Gjærum Kjeve er utdannet pianist med videreutdanning i kordireksjon, og har flere års erfaring som kordirigent. Hun stiller krav til kormedlemmene, samtidig som hun er opptatt av at vi har det sosialt og hyggelig.

Øvelser

Vi synger hver onsdag fra klokken 16:15-18:15 i auditoriet innerst i 1. etasje på Eva Balkes Hus på Bislett (P173).

BBB opptrer gjerne på arrangementer på OsloMet. Kontakt styret.

Koret begynner å øve inn julesanger onsdag 4. november. Bli med og syng!

Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Kontakt styret

Kontakt styret