Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Formidling og publisering / Forskningsevaluering

Bibliometri

Forskere og forskningspublikasjoner blir kontinuerlig evaluert. Og forskning er også gjenstand for resultatbasert finansiering. Derfor er kunnskap om måling av nøkkelytelsesparametre viktig.

Forskningsevaluering blir stadig drevet av data og ikke av ekspertvurderinger. Dette krever bevissthet om hvor du skal publisere og hvor du skal registrere dine publikasjoner. For å støtte forskere og ledere har fem eksperter foreslått 10 prinsipper for måling av forskningsytelse.

Innhold

Forskere

Det å identifisere nøkkelytelsesparametre for aktive forskere har alltid vært problematisk. Evaluering og sammenligning av forskere som arbeider innen samme fagfelt er blitt en nødvendighet siden disse konkurrerende forskerne kjemper om de samme begrensede ressursene, opprykk, priser eller stipender, og ekstern finansiering.

Siteringsindekser

 • Citation Mapping via Web of Science
 • Co-Author Visualizer via Scopus
 • Google Scholar
 • H-index
 • Alternative indekser

Tidsskrifter

Journal metrics måler vitenskapelige tidsskrifters innflytelse. Generelt for dem alle er at de har som mål å bidra til rangeringer og innsikt i tidsskrifters viktighet basert på siteringsanalyse. Ulike målesystemer bruker ulike metoder og datakilder og dermed tilbys ulike perspektiver på det akademiske publiseringslandskapet.

Web of Science

 • Journal Citation Reports
 • Impact Factors
 • 5-years Impact Factors
 • Cited Half-Life
 • Article Influence Score
 • EigenFactor Score (bruker data fra WoS)

Scopus

 • Scopus Journal Analyzer
 • SCImagoJR
 • SNIP and SJIR
 • Altmetrics

Det norske publiseringskanalregisteret

 • Fagspesifikke lister

Bruk i søknader

I søknader til forskningsfinansiører kan det stilles krav til at publikasjonsanalyser skal legges ved bibliografisk informasjon. Eksempler:

 • Antall siteringer (Scopus, Web of Science og Google Scholar)
 • H-index
 • Høyt siterte artikler
 • Tidsskrifter med høy rangering

Nyttige lenker:

Dokumenter

Siteringer

Altmetrics

Visualiseringsverktøy

Rangeringer

Indikatorer

Annet

"Komme i gang"

Dersom du ønsker å vite mer om bibliometri og hvordan dette kan benyttes ved din enhet kan du ta kontakt med lokal forskningsrådgiver eller FoU-seksjonen ved Tanja Strøm.

Kontakt


chatbot-portlet