Bibliometri | Formidling og publisering - Ansatt

Evaluering av publiseringsaktivitet - bibliometri

Evaluering av publiseringsaktivitet - bibliometri

Bibliometri undersøker vitenskapelig publiseringsaktivitet, de mest siterte publikasjonene og koblingen mellom siterende artikler.

Bibliometri kan brukes til å evaluere synligheten og effekten av publiseringsaktiviteter til en individuell forsker eller for å sammenligne enheter innenfor et bestemt fagfelt. Analyser basert på siteringer og publiseringsmengde er potensielle verktøy innen rekruttering, karrierevurderinger, forskningssøknader og i interne organisasjonsevalueringer.

De mest kjente siteringsdatabasene er Web of Science (WoS), Scopus og Google Scholar (GS).

Bibliometri tilbyr verdifull informasjon om publiseringsaktiviteten. Imidlertid bør denne informasjonen brukes ansvarlig:

  • Vær oppmerksom på begrenset dekning i datakildene som f.eks. Scopus og Web og Science.
  • I en forskningsevalueringskontekst bør enhetene som evalueres ha mulighet til å bekrefte dataunderlaget.
  • Bibliometriske analyser gjenspeiler bare noen aspekter ved en forskningsenhets aktivitet.
  • Husk å redegjør for forskjeller mellom vitenskapelige felt i publisering, forfatterskap og siteringspraksis.
  • Bibliometriske analyser krever en nøye avveiing mellom åpenhet (sikrer at analysen tolkes riktig) og analytisk raffinement (gir innsikt som er vanskelig å oppnå ved hjelp av enklere bibliometriske tilnærminger).

Siteringsanalyser representerer oppmerksomheten de vitenskapelige artiklene får, dvs. hvor ofte en publikasjon blir sitert i andre publikasjoner.

Siteringsanalyser er ikke en kvalitets-indikator. Høyt siterte publikasjoner anses ofte for å være av høy vitenskapelig kvalitet, men antallet siteringer kan også indikere et kontroversielt tema.

Siteringsanalyser finner bare siteringene til publikasjonene som er inkludert i siteringsdatabasen. Hvis en publikasjon ikke er inkludert i noen siteringsdatabase, kan man ikke se hvilken oppmerksomhet publikasjonen får gjennom evt. siteringer.

Det finnes et bredt spekter av indikatorer som alle beregner siteringseffekten på litt forskjellige måter.

SciVal

OsloMet abonnerer på SciVal. SciVal er et bibliometri-verktøy som kan brukes til å analysere og visualisere forskningsaktivitet for enkeltpersoner, grupper, avdelinger og institusjoner. Som forsker kan du bruke SciVal for eksempel til å lage evalueringsrapporter, identifisere en publiseringsstrategi og for å finne nye samarbeidspartnere.

SciVal bruker Scopus-databasen (scopus.com) og gir publikasjonsinformasjon for over 10000 forskningsinstitusjoner, land og enkeltforskere.

Verktøyet lar deg analysere og sammenligne publiseringer og siteringer for enkeltpersoner, grupper, forskningsområder, organisasjoner og land. Du kan også identifisere samarbeidspartnere og forskningsstyrker basert på siteringsdata.

Oversiktene over aktivitet under de ulike bærekraftsmålene i SciVal er nyttige for forskere og forskningsledere for å identifisere forskningsstyrke og fremme samarbeid om forskning som støtter arbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Illustrasjonsbilde.

San Francisco-erklæringen om forskningsvurdering (DORA)

OsloMet har undertegnet den internasjonale DORA-erklæringen (sfdora.org, San Francisco-erklæringen om forskningsvurdering), og er forpliktet til å forbedre måten resultatet av vitenskapelig forskning blir evaluert på for å gjøre slike vurderinger mer åpne og transparente.

Nyttige lenker

Ressurser

Dokumenter

Siteringer

Altmetrics

Visualiseringsverktøy

Rangeringer

Indikatorer

Annet

"Komme i gang"

Dersom du ønsker å vite mer om bibliometri og hvordan dette kan benyttes ved din enhet kan du ta kontakt med lokal forskningsrådgiver eller FoU-seksjonen ved Tanja Strøm.

Kontakt

Kontakt