Bærekraft og miljø - Ansatt

Web-innholdvisning (Global)

Bærekraft og miljø

De grønne valgene er noen av de viktigste valgene vi tar. OsloMet ønsker å gjøre noen av disse valgene enklere ved å tilby relevant forskning, utdanning og etterstrebe miljøvennlige valg i alle prosesser.

Kompetanseområder

  • Klima og miljø setter søkelys på de kunnskapsbehov og styringsutfordringer samfunnet står overfor i et politikk- og forskningsfelt i endring.
  • Teknologi, innovasjon og bærekraft er områder der det forskes på produkters plass i forbrukskulturen, forholdet mellom teknologi og samfunn og miljøpåvirkning av ulike typer forbruk og konstruksjoner.
  • Våre studenter lærer at klima ikke er en sak, men en dimensjon, en fundamental dimensjon som vi må forsterke i alle ledd ved OsloMet.

Utfordring

Ett av de store spørsmålene er: Hva slags kunnskap og kompetanse trenger forskning og arbeidsliv for å løse klimautfordringene? Det er en utfordring OsloMet har satt på dagsorden i Strategi 2024.