Droppe til innhold

Ansettelsesorganer - møter og sammensetning

Informasjon om ansettelsesråd og utvalg ved OsloMet

Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter

Her finner du informasjon om ansettelsesutvalget, samt møtedatoer og kontaktinfo.

Sammensetning av ansettelsesutvalget: 
 • Rektor (eller den som rektor bemyndiger)
 • En tjenestemannsrepresentant (oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene)
 • HR-direktør (eller den som bemyndiges)
 • Dekan/senterleder ved vedkommende fakultet/senter (eller den som bemyndiges)
 • En studentrepresentant, med vara, oppnevnt av Studentparlamentet
Representant for tjenestemannsorganisasjonene for perioden 01.08.20 – 31.07.21:
 • Amy Østertun Geirdal, fast representant
Representant for studentene: (oppnevnt av Studentparlamentet)
 • HaiWei Shen
 • Corina Blondina Emerietta Matheuwezen (vara)
Frister/datoer for høsten 2020
Frist for oppmelding i P360 (saksfremlegg med vedlegg) 
fredag kl . 15.00
Møtedato 
mandag kl.12.00
14.august 24.august
11.september 21.september
09.oktober 19.oktober
06.november 16.november
04.desember 14.desember


Oppmelding av saker skjer i Public 360. Her finner du veiledning for oppmelding.

Råd og utvalg i fellesadministrasjonen

Her finner du informasjon om møter og oppmeldinger til ansettelsesråd og -utvalg i fellesadministrasjonen.

Møtedatoer og frister høsten 2020

Frist oppmelding på mail

Fredag kl. 12.00

Frist dokumenter i P360

Fredag kl. 15.00

Frist elektronisk gjennomgang

Torsdag kl. 12.00

Møtedato hvis behov

Fredag

Merknad

21.august

21.august

27.august

28.august

 

04.september

04.september

10.september

11.september

 

18.september

18.september

24.september

25.september

 

02.oktober

02.oktober

08.oktober

09.oktober

 

16.oktober

16.oktober

22.oktober

23.oktober

*

30.oktober

30.oktober

05.november

06.november

*

13.november

13.november

19.november

20.november

*

27.november

27.november

03.desember

04.desember

 
11.desember 11.desember 17.desember 18.desember  

*Utlysingstekster skal utformes i nynorsk språkdrakt. Øvrige dokumenter til ansettelsesråd og -utvalg utformes i den målform du foretrekker.

Oppmelding

HUSK! Alle saker skal meldes til oppmeld-tilsorgan@hioa.no senest kl. 1200 fredag en uke før møtedato, og alle dokumenter skal være tilgjengelig for saksbehandlere i Avd. HR senest kl. 15 samme dag. I e-postens emnefelt må det angis om saken skal til TA-rådet eller til UF-utvalget samt hvilken møtedato saken meldes opp til.

Det kan skje at begge møtene ivaretas av samme saksbehandler, eller at en annen saksbehandler ved Avd. HR overtar møtet, men så lenge ovennevnte oppmelding av saker gjøres vil sakene uansett være i gode hender. 

Tjenstemannsrepresentanter i råd og -utvalg 

Professor/Dosent
 • Fast: Amy Østertun Geirdal
 • Vara: 
Fakultet for helsevitenskap (HV)

https://www.oslomet.no/om/hv/au 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

https://www.oslomet.no/om/lui/om-lui/ansettelsesorgan-lui 

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

https://www.oslomet.no/om/sam/om-sam/tilsetjingsutval-tilsetjingsrad-sam 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

https://www.oslomet.no/om/tkd/utval-og-raad/tilsettingsutval

Fellesadministrasjonen (FA)

Utvalg (UF)

 • Fast: Marit Greek
 • Vara:  
 • Fast: Anne Leseth
 • Vara: Tore Kr. Schjølberg
 • Studentrepresentanter: 
  • Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
  • HaiWei Shen (vara)

Råd (TA)

 • Fast: Amir Haghighifard
 • Vara: Ingvild Nordang og Trine Beate Elvebakken
 • Fast: Bjørn Ervik
 • Vara:  Tom Syvertsen
chatbot-portlet