Ansettelsesorganer - Ansatt

Ansettelsesorganer - møter og sammensetning

Ansettelsesorganer - møter og sammensetning

Informasjon om ansettelsesråd og utvalg ved OsloMet
 • Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter

  Her finner du informasjon om ansettelsesutvalget, samt møtedatoer og kontaktinfo.

  Sammensetning av ansettelsesutvalget: 

  • Rektor (eller den som rektor bemyndiger)

  • En tjenestemannsrepresentant (oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene)

  • HR-direktør (eller den som bemyndiges)

  • Dekan/senterleder ved vedkommende fakultet/senter (eller den som bemyndiges)

  • En studentrepresentant, med vara, oppnevnt av Studentparlamentet

  Representant for tjenestemannsorganisasjonene:

  • Amy Østertun Geirdal, fast representant

  Representant for studentene: (oppnevnt av Studentparlamentet)

  • HaiWei Shen

  • Corina Blondina Emerietta Matheuwezen (vara)

  Frister/datoer for våren 2022

  Frister/datoer for våren 2022

  Frist for oppmelding i P360
  (saksfremlegg med vedlegg) fredag kl. 15:00

  Møtedato 
  mandag kl.10:30

  7. januar

  17. januar

  4. februar

  14. februar

  4. mars

  14. mars

  25. mars

  4. april

  22. april

  2. mai

  20. mai

  30. mai

  10. juni

  20. juni

        
  Oppmelding av saker skjer i Public 360. Her finner du veiledning for oppmelding.

 • Råd og utvalg i fellesadministrasjonen

  Her finner du informasjon om møter og oppmeldinger til ansettelsesråd og -utvalg i fellesadministrasjonen.

  Møtedatoer og frister våren 2022

  Frist oppmelding på mail. Fredag kl.12:00

  Frist dokumenter i P360

  Frist elektronisk gjennomgang. Fredag kl. 09:30 Møtedato hvis behov Merknad
  3. januar 3. januar 7. januar 7. januar  
  14. januar 14. januar 21. januar 21. januar  
  4. februar 4. februar 11. februar 11. februar

  Siste før vinterferie

  25. februar

  25. februar

  4. mars

  4. mars

  Første etter vinterferie

  11. mars

  11. mars

  18. mars

  18. mars

  *

  25. mars

  25. mars

  1. april

  1. april

  Siste før påske *

  22. april

  22. april

  29. april

  29. april

  Første etter påske *

  6. mai

  6. mai

  13. mai

  13. mai

   

  20. mai

  20. mai

  27. mai

  27. mai

   

  3. juni 3. juni 10. juni 10. juni  
  24. juni 24. juni 1. juli 1. juli  

   

  Oppmelding

  *Utlysingstekster skal utformes i nynorsk språkdrakt. Øvrige dokumenter til ansettelsesråd og -utvalg utformes i den målform du foretrekker.

  HUSK! Alle saker skal meldes til oppmeld-tilsorgan@oslomet.no senest kl. 12:00 fredag en uke før møtedato, og alle dokumenter skal være tilgjengelig for saksbehandlere i Avd. HR senest kl. 15:00 samme dag. I e-postens emnefelt må det angis om saken skal til TA-rådet eller til UF-utvalget samt hvilken møtedato saken meldes opp til.

  Det kan skje at begge møtene ivaretas av samme saksbehandler, eller at en annen saksbehandler ved Avd. HR overtar møtet, men så lenge ovennevnte oppmelding av saker gjøres vil sakene uansett være i gode hender. 

 • Tjenestemannsrepresentanter i råd og -utvalg 

  Professor/Dosent

  • Fast: Amy Østertun Geirdal
  • Vara: 

  Fakultetene

  Fellesadministrasjonen (FA)

  Utvalg (UF)

  • Fast: Kari Mari Jonsmoen
  • Vara:  
  • Studentrepresentanter: 
   • Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
   • HaiWei Shen (vara)

  Råd (TA)

  • Fast: Amir Haghighifard
  • Vara: Ingvild Nordang 
  • Fast: Bjørn Ervik
  • Vara:  

  Ansattrepresentanter som kan kontaktes for deltakelse på intervjuer:

  • Guro Nygaard
  • Christian Trampe-Ewert
  • Birgitte Glestad
  • Fatima Ali Madar
  • Kari Lise Johnsrud Odberg 
  • Randi Gavelstad
  • Kaya Tonn
  • Arne Jørdre Tveit