Ansettelsesorganer - Ansatt

Ansettelsesorganer - møter og sammensetning

Ansettelsesorganer - møter og sammensetning

Informasjon om ansettelsesråd og utvalg ved OsloMet.
 • Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter

  Her finner du informasjon om ansettelsesutvalget, samt møtedatoer og kontaktinfo.

  Sammensetning av ansettelsesutvalget

  • Rektor (eller den som rektor bemyndiger)

  • En tjenestemannsrepresentant (oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene)

  • HR-direktør (eller den som bemyndiges)

  • Dekan/senterleder ved vedkommende fakultet/senter (eller den som bemyndiges)

  • En studentrepresentant, med vara, oppnevnt av Studentparlamentet

  Representant for tjenestemannsorganisasjonene:

  • Amy Østertun Geirdal, fast representant

  Representant for studentene: (oppnevnt av Studentparlamentet): 

  • Fast: Nina Lily Nordskag Paureng
  • Vara: Hedda Moe Skattkjær

  Møtedatoer med frister høsten 2023 og våren 2024

  Frist for oppmelding i P360

  (saksfremlegg med vedlegg) mandag kl. 15.00

  Møtedato

  Torsdag kl. 10.30

  Frist 14. august

  24. august

  Frist 11. september

  21. september

  Frist 9. oktober

  19. oktober

  Frist 6. november

  16. november

  Frist 4. desember

  14. desember

  2024

  2024

  Frist 8. januar

  25. januar

  Frist 5. februar

  15. februar

  Frist 4. mars

  14. mars

  Frist 8. april

  18. april

  Frist 13. mai

  23. mai

  Frist 10. juni

  20. juni

  Oppmelding av saker skjer i Public 360. Her finner du veiledning for oppmelding.

 • Råd og utvalg i fellesadministrasjonen

  Oppmelding av ansettelsessaker til ansettelsesrådet kan nå meldes inn hver uke, senest fredager. Frist for behandling av sakene vil være senest påfølgende fredag, kl. 09.30. 

  NB! Frist for behandling før sommerferie 2023 er uke 24, for innstilling til fredag 16 juni. Før juleferien er fristen uke 50, med innstilling innen 8. desember. Fristene er satt for å rekke kontrakter og signering før ferier.

  Oppmelding

  Utlysningstekster skal utformes i nynorsk språkdrakt. Øvrige dokumenter til ansettelsesråd og -utvalg utformes i den målform du foretrekker.

  HUSK! Alle saker skal meldes til oppmeld-tilsorgan@oslomet.no senest kl. 12.00 fredag en uke før møtedato, og alle dokumenter skal være tilgjengelig for saksbehandlere i Avd. HR senest kl. 15.00 samme dag. I e-postens emnefelt må det angis om saken skal til TA-rådet eller til UF-utvalget samt hvilken møtedato saken meldes opp til.

  Det kan skje at begge møtene ivaretas av samme saksbehandler, eller at en annen saksbehandler ved Avd. HR overtar møtet, men så lenge ovennevnte oppmelding av saker gjøres vil sakene uansett være i gode hender. 

 • Tjenestemannsrepresentanter i råd og -utvalg 

  Ansettelsesutvalget for professor, forsker 1 og dosenter

  • Ansattrepresentant
   • Fast: Amy Østertun Geirdal
   • Vara: 
  • Studentrepresentant
   • Fast: Nina Lily Nordskag Paureng
   • Vara: Hedda Moe Skattkjær

  Fakultetene

  Fellesadministrasjonen (FA)

  Utvalg (UF)

  • Ansattrepresentant
   • Camilla Foss
   • Kristin Solli
  • Studentrepresentanter: 
   • Fast: Hedda Moe Skattkjær
   • Vara: Nina Lily Nordskag Paureng

  Råd (TA)

  • Fast: Amir Haghighifard
  • Vara 1: Marte Elise Granlund
  • Vara 2: Ingvild Nordang 
  • Fast: Bjørn Ervik
  • Vara: Arne Jørdre Tveit

  Ansattrepresentanter som kan kontaktes for deltakelse på intervjuer

  • Guro Nygaard
  • Christian Trampe-Ewert
  • Birgitte Glestad
  • Fatima Ali Madar
  • Kari Lise Johnsrud Odberg 
  • Randi Gavelstad
  • Kaya Tonn
  • Arne Jørdre Tveit

  • Hebe Gunnes

  • Marte Elise Granlund

  • Hossein Emami-Bistgani

  • Anne-Inger Helleskjær