Droppe til innhold
Tilbake

HiOA feirer to Marie Curie-tildelinger

HiOA feirer to Marie Curie-tildelinger

Maria Konow Lund og Rune Halvorsen

HiOA feirer to Marie Curie-tildelinger

To forskere ved Fakultet for samfunnsfag er tildelt Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) stipend for opphold ved universiteter i Storbritannia.

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) tildelingen innebærer en strålende mulighet for lengre forskningsopphold ved anerkjente miljøer for:

  • Rune Halvorsen, PODI - Realizing the political rights of persons with disabilities, Leeds University
  • Maria Konow Lund: SCOOP, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies

HiOA i Europatoppen

- MSCA støtter fremragende forskning, og er et av Europakommisjonens fremste virkemiddel for å bidra til kunnskapsflyt i Europa ved siden av Erasmus+. Det er hard konkurranse, og imponerende at to forskere ved HiOA lykkes med å få innvilget sine prosjektforslag, sier Per M. Kommandantvold i Forskningsrådet.

- I den siste utlysningen for utenlandsstipend for erfarne forskere, Individual Fellowships (IF), mottok Europakommisjonen 8 829 søknader for opphold i et annet land. Og av disse ble 1071 valgt ut, noe som gir en suksessrate på 13,1%. Det tilsier at man har kjempet i Europatoppen, og lyktes. 

Som National Contact Point for MSCA håper Kommandantvold at andre forskere ved HiOA tar inntrykk av Konow Lund og Halvorsens prestasjoner.  Dette styrker både de individuelle forskernes renommé, men også avdelingenes og institusjonens anseelse nasjonalt og internasjonalt. Vi gratulerer", sier Kommandantvold.

Om Marie Curie Actions

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) har støttet over 100 000 forskere i 20 år. I Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, har man valgt å legge MSCA i Excellent Science-pillaren sammen med det europeiske forskningsrådet ERC. Dette gjorde man fordi MSCA støtter fremragende forskning, og er et av Europakommisjonens fremste virkemiddel for å bidra til kunnskapsflyt i Europa ved siden av Erasmus+.

MSCA og ERC seminar

Avdeling for FoU avholder seminarer om Marie Curie Actions og ERC (Horisont 2020). Har du lyst til å jobbe med ditt eget forskningsprosjekt, forflytte deg mellom ulike land og sektorer for å oppnå ny kunnskap og nye ferdigheter? Ønsker du å søke ERC stipend eller jobbe videre med oppbygging av CV og utvikling av en prosjektidé? Da er denne workshopen noe for deg. Vennligst kontakt gruppeleder for EU-teamet i Avdeling for FoU, Vibeke Moe for mer informasjon om Marie Curie Actions og ERC (Horisont 2020).


chatbot-portlet