VPN for macOS | Tilgang utenfra - Ansatt

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?

VPN for Mac

VPN for Mac

Oppsett av VPN-klient eduVPN for Mac driftet av OsloMet.

Har du OsloMet-Mac?

 • VPN-klienten Viscosity er erstattet av den nye klienten eduVPN. Følg veiledningen for å bruke eduVPN på Mac driftet av OsloMet (jobb-PC). 

Innhold

 1. Installere VPN-klient eduVPN for macOS
 2. Koble til filserver
 3. Koble fra VPN

Installere VPN-klient eduVPN for macOS

Denne er kun for Apple Mac OS driftet av OsloMet.

 • Catalina: Vi gjør oppmerksom på at det kan være behov for en ny tilkobling for å få nett om maskinen har vært i dvale.

Installasjon fra Workspace ONE Intelligent Hub

 1. Klikk på symbolet for Intelligent Hub øverst til høyre i verktøylinjen på din Mac. Velg Launch Intelligent Hub.
 2. Trykk på ikonet som ser ut som en blomst i menyen til venstre (Categories). Klikk på "All apps". Finn eduVPN client client. Installer programmet.
  Skjermbilde av hvordan Workspace Intelligent Hub ser ut.
 3. Gå til Launchpad - Søk opp, og åpne eduVPN.
 4. Klikk på plusstegnet (+) øverst til venstre i eduVPN.
 5. Skriv inn adressen https://ansatt-vpn.oslomet.no for å starte oppkoblingen.
 6. Logg inn med ditt OsloMet-brukernavn og -passord.
 7. Du må nå godkjenne applikasjonen via en nettside. Godkjenn ved å velge: "Approve".
 8. Når du er koblet til skal eduVPN signalisere dette med grønt og beskjed om at du er connected. Som vist på bilde under:
 9. Se etter eduVPN-symbolet for status i verktøylinjen øverst til høyre. Rødt symbol betyr frakoblet, gult symbol betyr at den prøver å koble til, grønt symbol betyr at du er tilkoblet.

Se også videoveiledning til hvordan man installerer eduVPN på Mac.

Koble til filserver

NB! Kun for ansatte

Koble til filserver – fellesområdet K: for Mac (kun for ansatte).

Koble fra VPN

 1. Klikk på ikonet for eduVPN øverst til høyre i verktøylinjen.
 2. Velg Show eduVPN, så "Disconnect eduVPN".