VPN og koble til filserver | Tilgang utenfra - Ansatt

Web-innholdvisning

VPN-tilkobling

Bruk eduVPN for å arbeide sikkert og få tilgang til viktige tjenester når du ikke er på campus.

Tjenester du trenger VPN til utenfor OsloMet

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk