Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsresultater

Verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap (VIE)

OsloMets VIE-team jobber med behov, utfordringer og muligheter knyttet til feltet verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap.

Målet er å bidra til å skape en kultur og struktur for VIE-feltet, gi større anvendelse av forskning og forskningsresultater, skape mer relevans i utdanningene, samt bidra til å løse utfordringer og utvikle samfunnet.

Veiledning

Teamet som jobber med verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet tilbyr studenter og ansatte veiledning. Veiledning kan bookes med en e-post til verdiskaping@oslomet.no

VIE-teamet veileder og bistår med informasjon knyttet til:

Offentlige FoU-samarbeidsarbeid og samhandling OsloMet er medlem av

Anvendt nyskapning

Innovasjonsbegrepet omfatter blant annet endring og anvendt nyskaping. Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en ny anvendelse eller en ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk.

En radikal innovasjon endrer tenking, institusjoner og ressursbruk drastisk, mens en inkrementell innovasjon beskriver forbedringer og mindre endringer. Endringer kan godt representere innovative løsninger for noen aktører, uten at dette behøver å gjelde for andre.

Mål om verdiskapning

I Lov om universiteter og høgskoler står det at lærestedene aktivt skal bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid (§1-3e).

I St. meld. 1 2007-2008 beskrives kommersialisering av forskingsresultater og oppfinnelser fra universitet og høgskoler som et mål for Regjeringen.

Kontakt


chatbot-portlet