Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Forskningsresultater

Verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap (VIE)

OsloMets VIE-team jobber med behov, utfordringer og muligheter knyttet til feltet verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap.

Målet er å bidra til å skape en kultur og struktur for VIE-feltet, gi større anvendelse av forskning og forskningsresultater, skape mer relevans i utdanningene, samt bidra til å løse utfordringer og utvikle samfunnet.

Veiledning

Teamet som jobber med verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet tilbyr studenter og ansatte veiledning hver torsdag fra 09:00-12:00 i P52 og på Tøyen Startup Village. Dette er et drop-in tilbud, så det eneste du trenger å gjøre er å henvende deg til Studenttorget i P52 eller i workbaren på Tøyen Startup Village.

VIE-teamet veileder og bistår deg gjerne med informasjon knyttet til:

OsloMets VIE-satsing - en del av et større bilde

Oslo og Akershus får sterk befolkningsvekst og stort behov for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. OsloMet skal bidra til verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap i offentlig og privat sektor. OsloMet satser for å løse store oppgaver innenfor utdanning, helse, teknologi og miljø, samt videreføre muligheter for utvikling av entreprenørskap og frie yrker innenfor kulturlivet.

Offentlige FoU-samarbeidsarbeid og samhandling OsloMet er medlem av

Anvendt nyskapning

Innovasjonsbegrepet omfatter blant annet endring og anvendt nyskaping. Innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en ny anvendelse eller en ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk.

En radikal innovasjon endrer tenking, institusjoner og ressursbruk drastisk, mens en inkrementell innovasjon beskriver forbedringer og mindre endringer. Endringer kan godt representere innovative løsninger for noen aktører, uten at dette behøver å gjelde for andre.

Mål om verdiskapning

I Lov om universiteter og høgskoler står det at lærestedene aktivt skal bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid (§1-3e).

I St. meld. 1 2007-2008 beskrives kommersialisering av forskingsresultater og oppfinnelser fra universitet og høgskoler som et mål for Regjeringen.

Kontakt