Velkomstdag for nytilsatte | Nyansatt - Ansatt

Velkomstdag for nyansatte ved OsloMet

Velkomstdag for nyansatte ved OsloMet

Neste velkomstdag er satt til 9 september, 2020. Mer informasjon og påmelding kommer. Alle nye ansatte ved OsloMet - Storbyuniversitetet inviteres til en velkomstdag for å få et overblikk over vår organisasjon og bli kjent på tvers av fakulteter og seksjoner. Vi vil skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling. Velkomstdagen arrangeres hvert vår- og høstsemester kort tid etter studiestart.

Velkomstdagen er rettet mot alle nylig ansatte ved OsloMet, både vitenskapelig og administrativt ansatte. Har du begynt på OsloMet det siste halvåret, og ikke vært med på velkomstdagen før? Da bør du i samarbeid med nærmeste leder holde av dagen til å delta her.

Dagen arrangeres av HR-avdelingen sentralt i samarbeid med fakulteter og forskningssentre, og er en viktig del av oppstarten på OsloMet.

Her får nye ansatte mulighet til å bli bedre kjent med universitetet som organisasjon og arbeidsgiver, og bygge sin OsloMet-identitet.

I løpet av dagen vil du bli introdusert for OsloMets toppledere og for universitetets verdier, visjoner, planer og forskningsprosjekter. Du vil samtidig møte andre nyansatte og utvikle nyttige nettverk på tvers av hele organisasjonen.

En rekke foreninger, avdelinger og bedrifter deltar med infostands, og her kan de som ønsker få mer informasjon og spennende tilbud. I tillegg er det underholdning.