Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Nyansatt / OsloMet Start

Velkomstdag for nyansatte

Alle nyansatte ved OsloMet bør inviteres til velkomstdagene som kjøres en gang per semester. Det skal settes av en arbeidsdag i starten av semesteret til deltakelse her som er en mulighet til å bli kjent med universitetet på tvers og få en helhetlig oversikt.
  • event

    Velkomstdag for nyansatte 6. september 2018

OsloMet skal skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling.

To ganger i året holdes det velkomstdag for nyansatte. En gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret etter studiestart.

Seminaret skal gi nye tilsatte mulighet til å bli bedre kjent med universitet og arbeidsgiver, og bidra til å skape felles holdninger og OsloMet-identitet. I løpet av dagen vil du bli introdusert for OsloMets toppledere, for studentene og deres hverdag, og for universitetets verdier og planer. Du vil samtidig møte andre nyansatte, og utvikle nettverk.

En rekke organisasjoner og bedrifter deltar med stands, og her kan de som ønsker få mer informasjon og spennende tilbud.

Fullstendig program ligger i OsloMet kalenderen i forkant.