Droppe til innhold

Fra Fronter til Canvas

Fronter stenger august 2018. Data du ønsker å gjenbruke i Canvas må du selv hente ut av Fronter. Her finner du noen veiledninger:

Hvordan overføre filer og dokumenter fra Fronter

Du overfører filer fra Fronter på  4 trinn:
1. Bestem deg for hva som du ønsker å ta vare på - Er det nødvendig å ta vare på alt?
2. Velg lagringsstedet du ønsker å legge filene til
3. Last ned filene
4. Last opp filer til Canvas

 

Bestem deg for hva du ønsker å ta vare på

Så, du vil importere innhold fra Fronter? Ja, det kan du gjøre, selv om vi håper at overgangen til Canvas vil være en gyllen mulighet for mange til å friske opp innhold og bygge nytt innhold.

Velg lagringsstedet - Onedrive

Trenger du hjelp til Office365 må du kontakte BIT

Nyhetssak - Lagring i Sky

 

Hvordan laste ned filer fra Fronter

 • Huk av filene du vil laste ned og klikk på knappen "Last ned". Alternativt: klikk på trekanten foran filen og velg "last ned".
 • Mapper (med undermapper) kan lastes ned som zip-fil ved å klikke på pilen til venstre for mappen (handlingsmeny) og velge "Eksporter mappe" OBS: funksjonen begrenser seg til data < 200 MB.

Bilde av et filarkiv i Fronter

Hvordan du best presenterer eller laster opp filer i Canvas kan du lese om i canvasguiden.

Artikler og innholdssider i Fronter - Stilark

Fronterdokumenter

Artikler, presentasjonssider og fronterdokumenter kan ikke lastes ned fra Fronter og brukes på en hensiktsmessig måte i Canvas. Ønsker du å gjenbruke tekst/innhold må du kopiere innholdet og lime det inn i en wordfil eller i en side i Canvas.

Fronterrom med Stilark

I rom hvor man har brukt stilark vil innholdssider være artikler og presentasjonssider. Man kan hente ut innhold som beskrevet over. Ikoner og bilder kan ikke hentes ut og gjenbrukes på grunn av opphavsrett.

Forum

Foruminnhold kan lastes ned og gjenbrukes. Ønsker du å ta vare på eller gjenbruke innhold fra forum må du lagre innholdet i en pdf og bruke klipp/lim eller laste pdf-en opp i Canvas.

I Fronter utvider du innholdet i forumet og bruker funksjonen «Skriv ut» og "Lagre som PDF".

Bilde som viser hvor knappen "Skriv ut" finnes i et Fronterforum

Prøver og Spørsmålsbanker

 • Spørsmål med radioknapper og ja/nei kan eksporteres fra Fronter og importeres i Canvas uten feil.
 • Spørsmål med avkryssingsbokser kan eksporteres fra Fronter og importeres i Canvas, men Canvas vil ikke forstå hvilke svar som er riktige og gale. Slike spørsmål må redigeres i Canvas.
 • Tekstsvar, match og nedrekksfelt vil ikke kunne importeres i Canvas. Den eneste måten å overføre disse til Canvas er med klipp og lim. Du kan enten gjøre dette direkte mellom Fronter og Canvas, eller ta ut en pdf. og klippe/lime derfra.

Hvordan kopiere til pdf

Spørsmålstyper som ikke kan importeres i Canvas må man ta ut av Fronter som tekst, og deretter klippe/lime inn i spørsmål i Canvas.

 1. Vis prøven via "Forhåndsvisning". Har du en spørsmålsbank må du først lage en prøve med de spørsmålene du skal kopiere.
 2. Velg Skriv ut (høyre hjørne) eller tast Ctrl+P eller CTRL+Shift+P, og endre destinasjon til "Lagre som pdf".
 3. Husk å gjenta prosedyren dersom det er flere sider av prøven.

Hvordan eksportere til XML fra prøve eller spørsmålsbank

Spørsmål som kan importeres i Canvas henter du ved å eksportere dataene fra Fronter.

Kun spørsmål av typene radioknapper, avkryssningsbokser og Ja/Nei spørsmål kan importeres i Canvas på denne måten.

Spørsmålstypene nedtrekksfelt, tekstsvar og Match vil få import i Canvas til å feile!

 1. Åpne aktuell prøve og velg fanen "Endre»/åpne spørsmålsbanken".
 2. Merk spørsmålene du vil eksportere. Ikke velg spørsmål som ikke kan importeres i Canvas. Har du mange spørsmål i en spørsmålsbank kan du vise alle på en gang ved å endre hvor mange spørsmål som skal vises. Bilde som viser hvor man endrer hvor mange spørsmål som skal vises i en spørsmålsbank
 3. Klikk på knappen "Eksporter" i bunn på siden.
 4. Filen blir lastet ned med navnet "question_export.xml" (typisk i mappen nedlastinger).
 5. Søk opp xml-filen, gi den et beskrivende navn. Lagre filen til Onedrive.
 6. Lagre filen som en zip-fil. Zip-filen er nå en QTI-pakke. bilde som viser hvordan man lagrer en fil som en zip-fil

QTI-pakken kan du nå laste inn i et canvasemne. Husk å redigere spørsmål med avkryssningsbokser!

Ta vare på annet innhold i Fronter

Lenker fra emnerommet

Den beste måten å bevare lenker på er å lage et godt bokmerke-system i nettleseren du benytter.

 • Bruker du en nettleser som du kan logge inn på (f.eks. Chrome) har du bokmerkene med deg overalt, uansett hvilken maskin du bruker.
 • Lag deg eventuelt en lenkeliste i f.eks. en wordfil og klipp/lim derfra til Canvas.

Statistikk fra emnerommet

I emnerom der undervisningen blir avbrutt av LMS-byttet kan det være behov for å spare statistikk fra det gamle rommet.

Portefølje- eller Statistikkverktøyet er samme verktøy med ulike navn. Som lærer/eier i et rom kan du vise statistikk for alle studenter i rommet:

 1. Velg en eller alle studenter, kryss av for statistikken du vil vise og klikk "Vis".
 • aktivitet i rom.
 • prøver og kurs. NB! Kun 10 prøver vises som standard. Du kan velg å vise opp til 450 men har du flere må du kopiere flere ganger!
 • innleveringer. NB! Her vises 400 som standard. Maks er 450 (samme begrensninger som for prøve).
 • bruk av innhold.
 1. Klikk i vinduet du vil kopiere (fokus på dette vinduet).
 2. Velg Skriv ut/ eller Ctrl A (marker alt) og deretter Ctrl P (skriv ut) og velg destinasjon "Lagre som pdf".
 3. Når du har lagret filen gjør du samme prosedyre med side 2 dersom ikke alle besvarelsene kom med.

Slik kan du bruke data fra Fronter i Canvas

Trenger du hjelp?

Mer informasjon om Canvas finner du på tilsattsidene. Her finner du bla. lenker til brukerveiledninger og kurs- og opplæringsplan for Canvas.

Kontakt eventuelt din superbruker på ditt fakultet.

 

Kontakt

Studenter og tilsatte må henvende seg på e-post til sitt respektive fakultet.