Veiledning undervisningsdetaljer i TP - Ansatt

Undervisningsdetaljer i TP

Undervisningsdetaljer i TP

Brukerveiledning for innlegging av undervisningsdetaljer i timeplan.

​Innhold

 

Hva er detaljering i TP? 

I TP kan man legge inn detaljer om undervisningen i hver forekomst (enkelttimer) i emnetimeplanen. Denne brukerveiledningen viser deg hva og hvordan du detaljerer, og hva du ikke kan detaljere. 

 • Logg inn i TP, velg emnetimeplan, og søk opp det emnet du skal detaljere.  

Når du har fått opp kalenderukevisningen av emnet, kan du detaljere på to ulike måter:

Fra «Detaljer» i toppmenyen 

Klikk på «Detaljer» fra menyen til høyre over timeplanen: 

Når du klikker på «Detaljer», får du opp et bilde hvor du klikker deg inn på aktuell undervisningsaktivitet.

Du får da opp detaljeringsbildet. Her kan du gjøre følgende endringer (i røde bokser). 

 • Gjør om til digital undervisning: her kan du endre fra fysisk booket rom til digital undervisning. Klikk på knappen og velg egnet digital undervisning fra nedtrekksmenyen. 
 • Tittel: Dette er tittelen på undervisningsaktiviteten slik den er lagt inn av timeplanlegger. Ønsker du å endre denne, fjerner du det som står der og skriver inn ny tittel og klikker Lagre. 
 • Pensum/ressurser: Her kan du legge inn ytterligere informasjon om undervisningen (fritekst – maks 4000 tegn). Husk å klikke Lagre. 
 • Fagperson: Har timeplanlegger lagt til fagperson, vises disse her. Ønsker du å fjerne fagperson huker du vekk ved siden av navnet og klikker Lagre (blå boks). Alle ansatte som ligger i OsloMet sin personalbase kan søkes opp her. Ønsker du å legge til flere personer søker du opp navnet ved å skrive inn fornavn/etternavn i Legg til fagperson-feltet og klikker Lagre når navnet kommer opp. Du får opp feilmelding hvis fagperson allerede er lagt inn som fagperson på annen undervisning på samme tidspunkt. 
 • Ekstern fagperson: Her kan du legge inn eksterne forelesere/fagpersoner som ikke ligger i personalbasen. Klikk på +-tegnet og skriv inn navnet (evt med webadresse hvis ønskelig) og klikk Lagre. Du kan legge inn flere, men de må legges inn enkeltvis. 

Via «Rediger»-knappen 

Hold musepeker over en aktivitetstid i emnetimeplanen. Du vil da se blå boks «Rediger», som du klikker på. 

Du kommer da til denne siden: 

)

 

Fremgangsmåten for detaljering er det samme som punkt 1) over. 

Husk å klikke Lagre (scroll nederst på siden). 

Oppdatere alle partier 

Hvis du har undervisning med flere partier/grupper hvor undervisningsdetaljene skal være like, kan du detaljere på èn aktivitet og så oppdatere for de andre partiene/gruppene etterpå.  

Eksempel: I ett emne er kull/klasse delt i to, klasse A og klasse B. Velg først riktig klasse, for eksempel klasse A.  

Legg inn ønskede detaljer og klikk Lagre.

Huk så av i boksen ved siden av «Oppdater alle partiene» og klikk Lagre. Samme detaljering er nå lagt inn i alle tilhørende partier.  

Detaljerer du fra punkt 1 (fra «Detaljer» i menyen), ser det slik ut: 

Detaljerer du fra punkt 2 (fra «Rediger»-knappen), må du først finne aktiviteten med det aktuelle partiet/gruppen fra emnetimeplanen og klikke deg inn via «Rediger»-knappen. Legg inn ønsket detaljering, klikk Lagre før du oppdaterer alle partier. Det vil her se slik ut: 

NB! Merk at all partiundervisning må ha samme ID i aktivitetstidene for at informasjon kan overføres til alle partier. Hvis dette ikke er tilfelle, vil ikke Oppdater alle partiene-funksjonen vises. Kontakt timeplanlegger på fakultet om du har spørsmål til dette. 

Kopiering av detaljer fra tidligere semestre 

I detaljeringsgrensesnittet er det mulig å kopiere detaljer lagt inn fra tidligere semestre. Klikk deg inn i aktuelt emne, semester og undervisningsaktivitet. Klikk på «Detaljer» fra menyen (se punkt 1 over) slik at du kommer inn i detaljeringsbildet. Klikk knappen «Kopier fra tidligere semester». 

Du får da opp et kontrollpanel med flere valg. 

 1. Velg hvilket semester du ønsker å kopiere fra. Det er mulig å kopiere fra et hvilket som helst semester, ikke bare det forrige. 
 2. Velg den undervisningsaktiviteten du ønsker å kopiere fra. 
 3. Kopier alt: alle detaljer overskrives eller Kopier bare til tomme forekomster: betyr at en forekomst som har minst ett felt utfylt ikke skal motta noen nye verdier. For eksempel, hvis en forekomst har tittel, men ikke pensum, så vil ikke pensum bli kopiert fra den tidligere forekomsten. 

Merk at kopiering skjer umiddelbart når du trykker på «Kopier»-knappen. Det er bare feltene Tittel, Pensum og Ekstern fagperson som kopieres.  

Det er mulig å kopiere fra et hvilket som helst semester, ikke bare det forrige. Da kan du for eksempel kopiere mellom aktiviteter i samme semester.

Oppdater alle partier-knappen tar ikke hensyn til intern og ekstern fagperson. Hvis du bruker funksjonen (se over), vil ikke interne eller eksterne fagpersoner oppdateres på samme måte som annen detaljering, og må derfor legges inn manuelt for hver aktivitet. 

Avlyse time 

En uke før en forekomst finner sted, vil man i detaljeringsbildet få opp mulighet til å avlyse forekomsten. Man huker da av ved siden av knappen og klikker Lagre.  

Forekomsten vises da i emnetimeplanen i TP som «AVLYST», samt i Ressurser-feltet i timeplanen for studentene på OsloMet sine nettsider. 

Merk at avlyst forekomst ikke er det samme som å avbestille den. Rommet blir ikke frigjort. Skal man avbestille en time må man kontakte timeplanlegger på fakultetet. 

Hva kan man ikke detaljere i TP? 

 • Endre rom :Med unntak av omgjøring fra fysisk  til digital undervisning, kan emneansvarlig/fagperson ikke endre fra ett fysisk rom til et annet (gjøres av timeplanlegger) 
 • Endre tid og dato Man kan ikke endre tid og dato på en undervisningsaktivitet (gjøres av timeplanlegger). 
 • Avlyse undervisning frem i tid: Man kan ikke avlyse en forekomst før innen én uke før forekomsten finner sted. 

Ved behov for endring av rom, tid eller dato samt avlysning av undervisning frem i tid må du ta kontakt med timeplanlegger på fakultetet.

Anbefalinger for detaljering

 • Digital undervisning: ved digital undervisning anbefaler vi at lenke til undervisningen legges i Canvas og at det legges  en kort tekst i TP  feks:"lenke til digitalt undervisning rom finner dere i Canvas" Dette for å unngå at uvedkomne får tilgang til undervisningsrommet.
 • Fordeling på fysisk undervisning høst 2020 . Høsten 2020 vil studentene i mange tilfeller deles slik at noen skal ha fysisk undervisning og noen ha digital undervisning samtidig/ eller at noen studentgrupper feks skal møte fysisk annenhver gang. Vi anbefaler da å legge studentoversikten i Canvas og legge inn en kort tekst i TP: Feks "For oversikt over hvem som skal møte fysisk  og hvem som skal ha digital  se Canvas"

Visning av detaljer i studentenes timeplan 

Eksempel: i emnet MENDI2000 har du lagt inn «Forelesning» i «Navn på aktiviteten»-feltet og «Husk å ta med egen pc» i «Pensum/ressurser»-feltet: 

 

I visningen av timeplanen for studenten på Min side på nett vil dette se slik ut: