Vårt OsloMet

Her har vi samlet informasjon om alt fra satsinger og hvordan OsloMet styres, til interne stillinger, trening- og velferdstilbud og introduksjonsprogram for nyansatte ved universitetet vårt.

Vårt OsloMet - landingsside