Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssteder | FoU-håndbok - Ansatt

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata

Riktig verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata bestemmes av type data, hvor i forskningsprosessen du er og hvor mange prosjektmedarbeidere som er tilknyttet prosjektet.

I forskningsprosjekter hvor personopplysninger samles inn og/eller behandles, skal det legges en datahåndteringsplan og føres register over hvor data lagres fra innsamling til endelig sletting, eventuelt arkivering av data.

Forskere oppfordres til å bruke enheter med ekstern lagring for lyd og bilde. Da slipper du å destruere opptaksenheten ved slutten av prosjektet, som retningslinjene tilsier, hvis den har vært benyttet til innsamling av svært sensitive data. Se behandling av lydfiler i forskning.

Klassifisering av data

For å velge riktig verktøy for lagring av forskningsdata må du plassere data i forhold til grad av sensitivitet og grad av personidentifisering. Se også klassifisering av data i kategoriene Grønn, Gul, Rød, og Svart. Les mer om hva som er sensitive personopplysninger.

Lagringssteder ved OsloMet

Ulike lagringssteder og tiltak for å sikre lagringssted.

Se OsloMet sin lagringsguide. Se fremgangsmåter for å kryptere filer, forbindelser og eksterne lagringsenheter, samt god atferd og gode passord på lagringssteder for forskningsdata ved OsloMet.

Forskningsfaser og lagringssteder

Innsamlingsfase - lagringssteder

 • Videoopptaker
 • Lydopptaker
 • Nettskjema (UiO)
 • Spørreskjema på papir
 • Intervjunotater på papir
 • Office 365
 • Public 360
 • Mobile disker
 • Minnepinner
 • TSD 2.0

Analysefase - lagringssteder

 • Office 365
 • Public 360
 • Mobile disker
 • Minnepinner
 • TSD 2.0
 • Mime

Langtidslagring - lagringssteder

Mime forskningsserver

Mime er en forskningsserver for tunge beregningsoppgaver av ikke-sensitive data, og er ikke koblet til internett. Se fremgangsmåte for bruk på Mime forskningsserver.

Nyttige lenker

Risikovurdering og verdivurdering.

Overføring av forskningsdata til utlandet eller andre virksomheter i Norge

Definisjoner og forkortelser.

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk