Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Veileder forskningsprosjekt / Personvern, dataplaner og databehandling

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata

Riktig verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata bestemmes av type data, hvor i forskningsprosessen du er og hvor mange prosjektmedarbeidere som er tilknyttet prosjektet.

I forskningsprosjekter hvor personopplysninger samles inn og/eller behandles, skal det legges en datahåndteringsplan og føres register over hvor data lagres fra innsamling til endelig sletting, eventuelt arkivering av data.

Forskere oppfordres til å bruke enheter med ekstern lagring for lyd og bilde. Da slipper du å destruere opptaksenheten ved slutten av prosjektet, som retningslinjene tilsier, hvis den har vært benyttet til innsamling av svært sensitive data. Se behandling av lydfiler i forskning.

Klassifisering av data

For å velge riktig verktøy for lagring av forskningsdata må du plassere data i forhold til grad av sensitivitet og grad av personidentifisering. Les mer om hva som er sensitive personopplysninger

Lagringssteder ved OsloMet

Ulike lagringssteder og tiltak for å sikre lagringssted.

Se fremgangsmåter for å kryptere filer, forbindelser og eksterne lagringsenheter, samt god atferd og gode passord på lagringssteder for forskningsdata ved OsloMet.

Forskningsfaser og lagringssteder

Innsamlingsfase - lagringssteder

 • Videoopptaker
 • Lydopptaker
 • Nettskjema (UiO)
 • Spørreskjema på papir
 • Intervjunotater på papir
 • Office 365
 • Public 360
 • Mobile disker
 • Minnepinner
 • TSD 2.0

Analysefase - lagringssteder

 • Office 365
 • Public 360
 • Mobile disker
 • Minnepinner
 • TSD 2.0
 • Mime

Langtidslagring - lagringssteder

Mime forskningsserver

Mime er en forskningsserver for tunge beregningsoppgaver av ikke-sensitive data, og er ikke koblet til internett. Se fremgangsmåte for bruk på Mime forskningsserver.

Nyttige lenker

Risikovurdering og verdivurdering.

Overføring av forskningsdata til utlandet eller andre virksomheter i Norge

Definisjoner og forkortelser.

Kontakt