Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet - Ansatt

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Håndbok for ekstern evaluering av studier ved OsloMet

Ekstern evaluering av studier er en del av universitetets system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanninger.

Ny tekst under revidering. Spørsmål rettes midlertidig til Inger Langeggen

Lenker periodisk tilsyn

Lenker periodisk tilsyn

Ressurser
OsloMets kvalitetssystem
Tidligere og aktuelle rapporter (HiOA)