Droppe til innhold

NOKUTs evaluering 2015

NOKUTs evaluering 2015

NOKUTs oppfølgende evaluering av HiOAs kvalitetssystem 14.-16. september 2015

Rapport fra NOKUTs sakkyndige komité

Rapport fra sakkyndige komité forelå 24. november. Komiteen anbefaler i sin rapport at HiOAs kvalitetssystem godkjennes av NOKUTs styre. NOKUTs styre skal behandle tilsynsrapporten, samt HiOAs kommentar til rapporten på styremøte 10. desember.

Dokumentasjon sendt til NOKUT i forkant av NOKUTs oppfølgende evaluering

Redegjørelse

(se her for mer informasjon om tidligere hendelser i NOKUTs evaluering av HiOAs kvalitetssystem)

HiOAs kvalitetssystem ble underkjent i NOKUTs styre den 18. september 2014 på bakgrunn av sakkyndig komites rapport. HiOA fikk seks måneders frist til å dokumentere for NOKUT hva som er gjort. HiOA har sendte følgende dokumentasjon 18. mars 2015

Supplerende dokumentasjon

NOKUT ba HiOA sende inn følgende dokumentasjon til NOKUT innen 1. august:

  1. Alle de fire fakultetenes kvalitetsrapporter for 2014
  2. Notat om kartlegging av forskergrupper ved HiOA
  3. Dokumentasjon som viser hvordan studieporteføljeforvaltingen praktiseres.

Se her for HiOAs samlede dokumentasjon sendt til NOKUT.

NOKUT har bedt om ytterligere dokumentasjon fra HiOA innen 5. september:

  • eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer arbeid med utdanningskvalitet
  • dokumentasjon som viser oppfølgende arbeid med resultatene fra Arbeidslivsundersøkelsen fra høsten 2014
  • eksempler på referater fra institusjonens studieutvalg og doktorgradsutvalg (siste året)
  • eksempler på referater fra fakultetenes doktorgradsutvalg (siste året)
  • Plan for ekstern evaluering av HiOAs studieportefølje
  • Rapporten «Utdanningskvalitet i sykepleierutdanningene ved HiOA "– Intern rapport ved HiOA/SPS"

Se her for HiOAs samlede dokumentasjon sendt til NOKUT.

Program for sakkyndig komites besøk på HiOA 14.-16. september

Sakkyndig komité

Representant bakgrunn
professor Roger Säljö (leder for komiteen) professor i utdanning og utdanningspsykologi ved Göteborgs universitet, Han ledet komiteen som utredet ordningen med Sentre for fremragende utdanning i Norge, og leder for en gruppe sakkyndige som i 2014 skal gjennomføre forsøk med nye evalueringskriterier
professor emerita Kirsti Kock Christensen prof. i allmenn lingvistikk, Universitetet i Bergen, hvor hun også har vært rektor (1999-2005) og prorektor. Fra 2002-2005 var hun leder i Universitets- og høgskolerådet
professor Anne Welle-Strand professor i utdanningsledelse ved Handelshøyskolen BI, og direktør for Senter for utviklingsstudier og mikrofinans. medlem i komiteen som evaluerte system for kvalitetssikring ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Norges idrettshøgskole og Politihøgskolen, og CBS i København
student Magnus Malnes student ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I 2009-2010 var han med i arbeidsutvalget i Norsk studentunion. Han har vært representant i styrene for Lånekassen, SiU og SAIH. Fra 2010 til 2012 har han vært medlem av Academic Affairs Committee i European Students´ Union (ESU) der han blant annet representerte ESU i Bologna Follow-Up Group.
chatbot-portlet