Analyseresultater - Ansatt

Analyseresultater

Analyseresultater

Her finner du resultater fra studentundersøkelser og kandidatundersøkelser for OsloMet, og analyserapporter fra Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling. Resultater fra undersøkelsene inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved OsloMet. Avdeling for utdanning har i samarbeid med fakultetene ansvar for videre oppfølging av resultatene.

Kontakt AK

Kontakt AK