Analyseresultater - Ansatt

Analyseresultater

Analyseresultater

Her finner du resultater fra studentundersøkelser og kandidatundersøkelser for OsloMet, og analyserapporter fra Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling. Resultater fra undersøkelsene inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved OsloMet. Avdeling for utdanning har i samarbeid med fakultetene ansvar for videre oppfølging av resultatene.

Analyserapporter

Frafall fra studieprogrammer ved OsloMet – en analyse av fire årskull (2021, OsloMet – storbyuniversitetets Skriftserie)

Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet? (2017, OsloMet – storbyuniversitetets Skriftserie)

Studiebarometeret

En nasjonal undersøkelse som NOKUT sender ut til alle som er i gang med andre studieår av et studieprogram ved norske universiteter og høyskoler. Den sendes ut i oktober, og resultatene publiseres av NOKUTs i deres nettportal studiebarometeret.no i begynnelsen av februar. Vi legger ut to egenproduserte samlerapporter i Excel-format – én for programmene på lavere nivå og én for masterprogrammene. 

Til rapportene for Studiebarometeret

Sisteårsstudenten

Sendes ut i april/mai til alle studenter ved OsloMet som er i siste studieår av et bachelor- eller masterprogram. Resultatene publiseres på denne siden, normalt i slutten av juni.

Undersøkelsen omfatter flere åpne spørsmål der studentene blant annet får anledning til å utdype svar de har gitt på enkelte av de lukkede spørsmålene. Svarene på disse åpne spørsmålene formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke innarbeidet i rapporteringen vi legger ut her.

Til rapportene for sisteårsstudenten

Kandidatundersøkelsen

Denne undersøkelsen kartlegger de ferdigutdannedes innpass i arbeidslivet og deres retrospektive tilfredshet med utdanningen. Den går til alle som har oppnådd en akademisk grad (bachelor og master, samt 4-årig grunnskolelærer). De ferdigutdannede får undersøkelsen 1-4 år etter at de oppnådde graden. Undersøkelsen sendes normalt ut i juni.

Den første syklusen ble gjennomført i perioden 2014-2016. Annen syklus startet i 2018 og ble fullført med masterprogrammene i 2020. I 2022 gjennomfører vi kandidatundersøkelsen rettet mot bachelorutdanningene. 

Til rapportene for kandidatundersøkelsen

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Til rapportene for SHoT-undersøkelsen

U-Multirank

OsloMet deltok i den internasjonale rangeringen U-Multirank frem til 2020. Dette er en flerdimensjonal rangering (ranking) som skiller seg fra andre rangeringer av universiteter og høgskoler ved at det ikke bare er institusjonenes forskning som blir målt – like viktig er utdanning, kunnskapsoverføring, internasjonal orientering og regionalt engasjement.

Til sidene om U-Multirank 

Kontakt AK

Kontakt AK