Analyseresultater - Ansatt

Analyseresultater

Analyseresultater

Her finner du resultater fra studentundersøkelser og kandidatundersøkelser for OsloMet, og analyserapporter fra Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling. Resultater fra undersøkelsene inngår i den årlige kvalitetsrapporteringen ved OsloMet. Avdeling for utdanning har i samarbeid med fakultetene ansvar for videre oppfølging av resultatene.

Analyserapporter

Frafall fra studieprogrammer ved OsloMet – en analyse av fire årskull (2021, OsloMet – storbyuniversitetets Skriftserie)

Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet? (2017, OsloMet – storbyuniversitetets Skriftserie)

Studiebarometeret

En nasjonal undersøkelse som NOKUT sender ut til alle som er i gang med andre studieår av et studieprogram ved norske universiteter og høyskoler. Den sendes ut i oktober, og resultatene publiseres av NOKUTs i deres nettportal studiebarometeret.no i begynnelsen av februar. Vi legger ut to egenproduserte samlerapporter i Excel-format – én for programmene på lavere nivå og én for masterprogrammene. 

Til rapportene for Studiebarometeret

Sisteårsstudenten

Sendes ut i april/mai til alle studenter ved OsloMet som er i siste studieår av et bachelor- eller masterprogram. Resultatene publiseres på denne siden, normalt i slutten av juni.

Undersøkelsen omfatter flere åpne spørsmål der studentene blant annet får anledning til å utdype svar de har gitt på enkelte av de lukkede spørsmålene. Svarene på disse åpne spørsmålene formidles direkte til angjeldende institutter og er ikke innarbeidet i rapporteringen vi legger ut her.

Til rapportene for sisteårsstudenten

Kandidatundersøkelsen

Denne undersøkelsen kartlegger de ferdigutdannedes innpass i arbeidslivet og deres retrospektive tilfredshet med utdanningen. Den går til alle som har oppnådd en akademisk grad (bachelor og master, samt 4-årig grunnskolelærer). De ferdigutdannede får undersøkelsen 1-4 år etter at de oppnådde graden. Undersøkelsen sendes normalt ut i juni.

Den første syklusen ble gjennomført i perioden 2014-2016. Annen syklus startet i 2018 og ble fullført med masterprogrammene i 2020. I 2022 gjennomfører vi kandidatundersøkelsen rettet mot bachelorutdanningene. 

Til rapportene for kandidatundersøkelsen

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Til rapportene for SHoT-undersøkelsen

Kontakt AK

Kontakt AK