Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Universitetsbibliotekets ressursgruppe for litteratursøk på Erasmus+ utveksling

LSB-ansatte på erfaringsutveksling i Stockholm med Erasmus+ opplæringsstipend.

I november 2016 lanserte daværende Læringssenter og bibliotek en tjeneste hvor forskere mot betaling kan bestille systematiske litteratursøk (se https://ansatt.oslomet.no/hjelp-systematiske-litteratursok for mer informasjon). Siden lanseringen har vi fokusert på gjennomføring av bestilte litteratursøk samt videreutvikling av tjenesten både når det gjelder kvalitet og effektivitet. Erasmus+ ansattutveksling ga oss en mulighet til å besøke Universitetsbiblioteket ved Karolinska Institutet i Stockholm (KI) og samtidig få utvekslet erfaringer med bibliotekarene ved biblioteket ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Siden 2012 har bibliotekarene ved KI utført litteratursøk for institusjonens forskere. Gjennom årene har denne tjenesten blitt videreutviklet til i dag å kunne håndtere ca. 70 søkeoppdrag i året. Erfaringene som gjennom årene har blitt opparbeidet ved KI er derfor bredere enn de vi har rukket å tilegne oss så langt. Det var interessant å se nærmere på selve rammeverket rundt tjenesten, som gjør det mulig å effektuere et såpass høyt antall søk i året, eksempelvis bestillingsskjema, prosessbeskrivelse og prosedyre for dokumentasjon.

Hvor det ved KI tidlig ble identifisert et behov for støtte til litteratursøk og etterfølgende opprettet en tjeneste for å besvare behovet, har biblioteket ved SLU hatt en annen tilnærming. For å finne ut av hva institusjonens forskere trenger fra biblioteket, ble det iverksatt et prosjekt hvor første ledd var å identifisere oppsummert forskning publisert av forskere ved SLU. På bakgrunn av dette ble seks forskere som hadde publisert oppsummert forskning valgt ut til intervjuer. Slik kunne de med bakgrunn i forskernes egne premisser og behov kartlegge hvilke bibliotekstjenester som var mest aktuelle. Biblioteket ved SLU ser etter denne undersøkelsen nå på muligheten for å kunne fungere som et slags nav for forskere som jobber med publisering av oppsummert forskning.

Vi returnerte til Oslo med flere ideer om hvordan vi kan utvikle og effektivisere egen tjeneste, samt en ide om på sikt å kunne utforske hvordan vi ellers kan bistå forskerne på best mulig måte og i samsvar med forskernes behov. Besøket har i tillegg resultert i at vi har fått knyttet bånd til to interessante institusjoner for videre samarbeid.

Takk til Erasmus+ ansattutveksling som gjorde dette svært utbytterike besøket mulig!

chatbot-portlet