Droppe til innhold

Midtveisseminar

Arbeidstittel på avhandlingen: Innovasjon i norske og danske arbeids- og velferdstjenester.

  • Opponent: postdoktor Maria Røhnebæk, Høgskolen i Innlandet

Hovedveileder: Forsker I Cathrine Egeland, AFI, OsloMet
Medveileder: Karen Nielsen Bredahl, Universitetet i Aalborg
Medveileder: Førsteamanuensis Blanka Støren-Vaczy , OsloMet

Åpning ved ph.d.- leder professor Amy Østertun Geirdal

kl. 14.30-15.00 Framlegg av ph.d.-kandidat  
kl. 15.00- 16.00  Opponent  stiller spørsmål, inviterer til samtale, deretter kommentarer,
spørsmål fra sal

chatbot-portlet