Trådløst nettverk til kurs og konferanser | Brukerstøtte IT - Ansatt

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?

Trådløst nett for kurs og konferanser

Trådløst nett for kurs og konferanser

Bestill gjestekonto for trådløst nett til kurs- og konferansedeltakere på OsloMet.
  • Ved kortere opphold, inntil 12 timer, velg trådløst gjestenett "OsloMet Guest". Tjenesten koster NOK 2,-

Trådløst nett ved kurs eller konferanse

Deltakere ved kurs eller konferanse på OsloMet kan benytte trådløs gjestekonto.

Det finnes to typer gjestenett:

  1. Gjestenettet "OsloMet Guest" - selvbetjening via SMS-tjeneste.
  2. Konferansenettet "OsloMet Conference" - forhåndsbestilling av konti.

Ved konferanse e.l. anbefaler vi nettverket "OsloMet Conference".

Bestilling av konti for kurs eller konferansenett bør skje minst to dager før kursstart.

Bestill gjestekontoer her: itservicedesk@oslomet.no