Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Filtrering i FS

Filtrering kan utføres i bilder og rapporter, men brukes gjerne når rapporten viser flere forekomster enn vi er interessert i.

Filtreringen benytter bl.a. operatorer som er lik (=), mindre enn (<), større enn ( >) og ulik (<>).

Filtrering av tekst krever at vi setter innholdet som vi vil filtrere i « ». Det er også viktig at du bruker store og små bokstaver nøyaktig slik det er i det utplukket du vil finne. Ønsker f.eks. du å få frem et emne som har emnekode NAXX200 så må bokstavene skrives med store bokstaver, hvis det er slik emnekoden er FS.

Filtrering av tall setter vi direkte inn i teksten, uten apostrofer. Men vær oppmerksom på at en del tall kan være lagret som tekst i databasen. Dette gjelder blant annet dato.

Filtrering i rutiner– filtre i rutiner gjelder kun på visning og ikke i utførelsen i rutinen.

Ofte ligger det allerede filterbokser i rapporten. Rapporten viser da utplukket på grunnlag av avhakinger i rapporten, f.eks. permisjon, sluttet osv.

Hvordan filtrere?

  1. Kjør aktuell rapport, og høyreklikk for å sette filter
  2. Velg Filtrer i menyen
  3. Legg inn riktig kommandoer (filter) i boksen
  4. Sjekk om filteret er riktig ved å trykke på tasten som heter Verify. Får du OK betyr at det spørringen er riktig

Bildet viser en dialogboks som heter "Specify Filter", hvor du kan dra utlike filtre fra "Columns" under, samt ulike funksjoner fra "Functions" under. Etter du har dratt ønskede funksjoner inn i hovedfeltet, klikker du på "Verify" helt til høyre.

Eksempel på ulike filtre

Tekstfelter Lister opp
etternavn = "Olsen" Alle med etternavn Olsen
etternavn = "Olsen" and fornavn = "Inger" Alle med etternavn Olsen og fornavn Inger
studieprogramkode = "ERGB" Forekomster med gitte studieprogram
mid(etternavn,1, 2) = "Aa" Etternavn som begynner på Aa
mid(  studieprogramkode ,1,2 ) = "FL" Forekomster ved studieprogram som starter på FL
svarstatkode_svar_pa_tilbud  = "U"

Ubesvart tilbud

(feltet i FS-rapporten heter noe annet)

Tall Lister opp
arstall = 2008 Forekomster hvor årstallet er lik 2008
arstall > 2008 Forekomster senere enn 2008
arstall >= 2008 Forekomster tidligere enn eller lik
   
Dato  
dato_brev_sendt =date('26.07.2013') Brev sendt 26. juli 2012

dato_giro_sendt = date('07.12.2012')

 

Giro sendt 7. desember 2012

fodselsdato =080587

 

Student som har fødselsdag 080587
feltets_navn >= date('20.02.2005') alle verdier med dato større eller lik angitt dato
(feltets_navn > date('20.02.2005')) and (feltets_navn < date('28.02.2005')) datointervall
mod(fodselsdato,100)=82 Alle som er født i 1982
Nullverdi/uten verdi  
Isnull(merknad) Isnull() lister ut forekomster uten verdi. I dette tilfelle er det merknaden som skal være tom.
   
And (og)  
 (studieprogramkode = 'ERGB') and (studieprogram_start=2008) Startet på studieprogrammet ERGB 2008
OR (eller)  
svarstatkode_svar_pa_tilbud  = "U" or svarstatkode_svar_pa_tilbud = "J" Svar J på tilbud eller ubesvart

Filtrere bort en forekomst

Hvis man ønsker å filtrere bort et element fra en rapport, eksempelvis et emne, bruker man <>, man skriver altså i filtretid <> 'NOP06H'. Da blir bare dette emnet fjernet.

chatbot-portlet