Laster inn data..

Det ser ut som om du bruker Internet Explorer som nettleser.
For å benytte deg av skjema, samt oppleve nettsidene våre på best måte, må du bytte til for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Arbeidsavtale

Timelønnet medarbeider med oppdrag etter separat timeliste

Timelønnet medarbeider med forhåndsdefinert oppdrag inkludert timeliste (maks 3 måneder)

Arbeidsavtalen gjelder for arbeidstakere i midlertidige ansettelsesforhold hjemlet i lov om statens ansatte av 16. juni 2017 nr. 67 § 9,

eller lov om Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv av 17. juni 2005 nr. 62 § 14-9.

Felt merket med * er obligatorisk

1. Avtalens parter

1.1 Arbeidstaker

2. Tidsrom, omfang og arbeidssted

2.1 Tidsrom og omfang

Om reiseutgifter skal dekkes legges det inn etter beskrivelse av oppdraget. OsloMet dekker normalt ikke dette.

Vennligst velg type oppdrag:

Lagre oppdraget før du sender skjema


Lønn blir utbetalt etter at arbeidet er utført på grunnlag av innleverte digitale timelister. Dato for lønnsutbetaling er den 12. i hver måned.
Innlevering av timelister må skje innen den 20. i måneden, for at utbetaling skal komme med den 12. i påfølgende måned.


Les hvordan du leverer timelister digitalt på: https://ansatt.oslomet.no/timelonn (Åpner i nytt vindu)

Mangler gyldig dato

Mangler gyldig dato

Høyeste fullførte utdanning manglerGjelder for oppdrag inntil 3 mnd. Oppdraget er forhåndsbestemt og timelister er ikke nødvendig. Fratredelse skjer uten oppsigelse eller varsel når oppdragsperioden er over. Dato for lønnsutbetalinger er den 12 i hver måned.


Høyeste fullførte utdanning mangler

Mangler gyldig dato

Fra klokken mangler

Til klokken mangler

Tema manglerAntall timer mangler


Hver dato innenfor samme oppdrag lagres her2.2 Arbeidssted for oppdrag


Skal den ansatte ha tilgang til Brukeradministrativt system (BAS) ?


3. Lønn og kontering