Laster inn data..

Det ser ut som om du bruker Internet Explorer som nettleser.
For å benytte deg av skjema, samt oppleve nettsidene våre på best måte, må du bytte til for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Arbeidsavtale

Timelønnet medarbeider med oppdrag etter separat timeliste

Timelønnet medarbeider med forhåndsdefinert oppdrag inkludert timeliste (maks 3 måneder)

Arbeidsavtalen gjelder for arbeidstakere som kommer inn under lov om statens ansatte av 16. juni 2017 nr. 67. Midlertidig ansettelse i henhold til statsansatteloven § 9.

Felt merket med * er obligatorisk

1. Avtalens parter

1.1 Arbeidstaker

2. Tidsrom, omfang og arbeidssted

2.1 Tidsrom og omfang

Om reiseutgifter skal dekkes legges det inn etter beskrivelse av oppdraget. OsloMet dekker normalt ikke dette.

Vennligst velg type oppdrag:

Lagre oppdraget før du sender skjema


Mangler gyldig dato

Mangler gyldig dato

Høyeste utdannelse manglerGjelder for oppdrag inntil 1 mnd. Oppdraget er forhåndsbestemt og timelister er ikke nødvendig. Fratredelse skjer uten oppsigelse eller varsel når oppdragsperioden er over. Dato for lønnsutbetaling er den 12. Lønn blir utbetalt etter at arbeidet er utført. Retur av denne avtalen må skje innen den 15. i måneden før, for at utbetaling skal komme med den 12.


Høyeste utdannelse mangler

Mangler gyldig dato

Fra klokken mangler

Til klokken mangler

Tema manglerAntall timer mangler


Hver dato innenfor samme oppdrag lagres her2.2 Arbeidssted for oppdrag

3. Lønn og kontering