Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Lederutvikling

Tilbud for nye ledere

I lederutviklingstilbudet vektlegges det å utvikle gode lederskifte-prosesser, samt å gi støtte til nye ledere gjennom en intern mentorordning og et eget program.

Gode lederskifter

Når en leder slutter og en ny leder begynner, er det viktig å legge til rette for gode skifter ved at de som innehar sentrale roller vet hvordan de skal bidra for å sikre god avgang, inngang og erfaringsoverføring.

OsloMet arbeider med lederskifter både som en driftsintegrert prosess når det skjer bytter av ledere, og med kurs og workshops for å øke lederskifte-kompetansen til ansvarlige ledere og støtteroller.

Se introduksjonsfilm om lederskiftets roller og faser.

Mentoring for nye ledere

Mentoringprogrammet er en del av det overordnede lederutviklingstilbudet ved OsloMet og en oppfølging av vår satsning på gode lederskifter.  Intensjonen er å støtte nye ledere i prosessen med å forstå og fylle sin lederrolle i sin kontekst.

For mer informasjon om Mentoringprogram for nye ledere - følg lenken.

Program for nye ledere

Programmet er utviklet for å gi nye ledere et ledernettverk på tvers i organisasjonen, bidra til organisasjonsforståelse og rolleforståelse, samt utvikle lederkompetansen innen personalledelse og endringsledelse spesielt.

Formålet er å bidra til at nye ledere støttes og trygges i sine nye roller slik at de (raskere) kan ivareta sitt ansvar, respondere på krav og forventninger som stilles dem og utnytte og skape muligheter.

I 2017-18 gjennomfører vi kull 2 i dette programmet. Programbeskrivelse finner du her.

Kontakt

Program for lederutvikling