Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Lederutvikling

Tilbud for alle ledere

Alle OsloMets ledere får tilbud om kompetansehevende tiltak og møteplasser på tvers.

Felles ledersamling

Det er et mål i seg selv at lederne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og få et internt nettverk med lederkolleger. Det legges til rette for møteplasser hvor de kan diskutere dagsaktuelle temaer, bli inspirert, utfordret på egen lederpraksis og få støtte fra lederkolleger gjennom erfaringsdeling. Slike tverrgående møteplasser er med på å skape felles kultur og identitet og skape en vi-følelse i organisasjonen.

Det arrangeres årlig 1-2 fellessamlinger hvor alle høgskolens ledere møtes på tvers av organisatoriske enheter og nivåer. Her inviteres også lederne av Studentparlamentet, tillitsvalgte med møterett, samt hovedverneombudet. På samlingene arbeides det med temaer som er dagsaktuelle og relevante for alle ledere, eksempelvis kompetanseutvikling, ny strategi og digitalisering.

I tillegg til fellessamlingene, arrangeres det også møteplasser for målgrupper av ledere eller i forbindelse med bestemte prosesser og satsninger for å støtte lederne i arbeidet.  

Program for mangfoldsledelse i universitet-, høgskole og instituttsektoren

Mangfoldig er en av OsloMets kjerneverdier. I samarbeid med Kif-komiteen og School of Management har høgskolen et program for mangfoldsledelse i universitets-, høgskole og instituttsektoren. Programmet er åpent med deltakere fra en rekke institusjoner i sektoren.

Aktivitet i perioden 2015- 2017:

Kontakt

Program for lederutvikling