Telefoni, chat og videosamtale | Brukerstøtte IT - Ansatt

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?

Telefoni, chat og videosamtale

Telefoni, chat og videosamtale

Hvordan starte telefon- og/eller videosamtale, direktemelding (chat) eller starte telefonkonferanse med flere deltagere i Skype for Business.

Innhold

 1. Starte telefon-/videosamtale
 2. Starte telefonkonferanse
 3. Spill av talemeldinger via Skype eller telefon
 4. Sende direktemelding (chat)
 5. Slå av lagring av direktemeldinger

1. Starte telefon-/videosamtale

1.1 Søk etter navn eller nummer

 • Søk etter personen du vil ringe, eller skriv inn telefonnummer.  

Skjermbilde: Søk etter person eller nummer

1.2 Ring vedkommende

 1. Høyreklikk på person/nummer og velg "Ring".
 2. Velg hva slags samtale du vil starte.
 • Dersom du skal snakke med en annen Skype-bruker i arbeidstiden bør du velge Skype for Business-samtale, eller videosamtale.
  • Utenfor normal arbeidstid bør du velge mobilnummer.
  • Skype-brukere vil ha tilgjengelighetsinformasjon og vises som "frakoblet", "inaktiv", "tilgjengelig" e.l.
 • Merk at du kan veksle mellom tale og video i en Skype-samtale. 

Skjermbilde: Høyreklikk og velg ring

2. Starte telefonkonferanse

Hvordan starte telefonkonferanse/møte i Skype for Business. Gjelder for både samtale- og videomøte.

2.1 Møt nå

 • Klikk på: Møt nå - øverst til venstre i menyen i Skype for Business.

Skjermbilde: Starte konferanse, velg Møt nå øverst i menyen

2.2 Invitere deltakere

 • Klikk på Alt + V eller på deltagerikonet øverst for å invitere flere deltakere.

Skjermbilde: Klikk på Alt + V eller på deltagerikonet øverst for å invitere flere deltakere.

2.3 Legg til deltakere

Finn personer fra kontaktlisten, eller skriv inn et telefonnummer for ringe/invitere deltakerne. Husk at personer må være i din kontaktliste før du kan invitere.

 • Velg deltakeren i listen.
 • For å legge deltaker til, klikk: OK.

Skjermbilde: Når invitasjon er godtatt, kan dere starte. Du kan velge videokonferanse også.

2.4 Godtatt invitasjon og starte møte

Når invitasjonen er godtatt av deltakeren, kan dere starte møtet, eller invitere flere deltakere.

 • Vil du ha en videokonferanse, klikker du på videokamera-symbolet på bunnlinjen.

Skjermbilde: Vil du ha en videokonferanse, klikker du på telefonsymbolet på bunnlinjen.

3. Spill av talemeldinger via Skype eller telefon

Veiledningen viser hvordan du kan spille av talemeldinger, i Skype eller via telefon.

Du kan spille av talebeskjeden direkte i e-postklienten (webmail eller Outlook) eller spille den av fra mobiltelefon/fasttelefon.

3.1 Spill av talemeldinger i Skype

3.2 Spill av talemeldinger via mobiltelefon/fasttelefon

3.2.1 PIN-koden til telefonsvareren virker ikke eller er utløpt

3.1 Spill av talemeldinger i Skype

Dersom du har mottatt talemeldinger vil du få beskjed via e-post og i Skype.

1. Åpne Skype for Business.

 • Klikk på telefonsymbolet i toppmenyen.

2. Under "Telefonsvarer" finner du beskjeden du ønsker å høre på. 

3. Høyreklikk på talemeldingen.

 • Velg "Spill av" for å lytte til talemeldingen.

Skjermbilde: Du kan spille av talebeskjeden direkte i e-postklienten (webmail eller Outlook) eller spille den av fra mobiltelefon/fasttelefon.

3.2 Spill av talemeldinger via mobiltelefon/fasttelefon

Da du fikk tildelt rettigheter til å bruke Skype for Business, mottok du også en e-post fra Microsoft Outlook.

E-postmeldingen sier hvordan du kan høre på talemelding fra en vanlig telefon.

 • Merk! Dersom det er første gang du bruker talemeldingsfunksjonen, må du opprette en ny personlig PIN-kode.
 1. Ring tilgangsnummeret som er oppgitt i e-posten (6723 7915).
 2. Tast inn internnummeret ditt (4 siffer)
 3. Tast inn PIN (4 siffer)

Du kan også velge å legge inn en personlig beskjed på telefonsvareren.

Skjermbilde: E-postmeldingen sier hvordan du kan høre på talemelding fra en vanlig telefon

3.2.1 PIN-koden til telefonsvareren er utløpt eller ikke virker

Dersom PIN-koden din er utløpt og ikke virker når du ringer telefonsvareren, kan du enkelt få tildelt en ny PIN-kode. 

Logg på Office 365.

 • Klikk på "Tilbakestill PIN for talemeldinger..."

For å godta tilbakestilling av PIN, klikk "Ja".

 • Når du har godkjent tilbakestillingen, får du tilsendt ny PIN-kode på e-post.

4. Sende direktemelding (chat)

Hvordan starte en direktemeldingssamtale (chat) i Skype.

4.1 Søk etter Skype-brukeren du vil sende melding til

 • Dobbeltklikk på brukeren for å starte samtalen.

Skjermbilde: Søk etter bruker for å starte chat

4.2 Skriv inn meldingen i tekstfeltet.

 • For å sende meldingen, trykk: "Enter".

Skjermbilde: Skriv melding og klikk på Enter

5. Slå av lagring av direktemeldinger (chat)

Direktemeldinger (chat) lagres automatisk av Skype for Business.

Du kan enkelt skru av funksjonen, dersom du ikke ønsker å lagre meldingene.

5.1 Gå til Innstillinger > Tools > Options

Skjermbilde: Skru av lagring av chat, gå til Alternativer eller Options

5.2 Velg: Personlig - i menyen til venstre.

5.3 Fjern avhuking for: Lagre direktemeldingssamtaler i mappen for e-postsamtalelogg.

5.4 For å lagre de nye innstillingene, klikk på: OK.

Skjermbilde: Under Alternativer og Personlig, fjerner du hake ved Lagre direktemeldinger