Superbrukere | Felles studentsystem - Ansatt

Superbrukere i FS

Superbrukere i FS

Superbrukere av Felles Studentsystem på fakultet og sentre.

Fakulteter

Fakultet for helsevitenskap

  • Mona Kjøl (Koordinerende superbruker HV, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Kjeller) og Institutt for atferdsvitenskap)

  • Ida Wankel (Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Pilestredet))
  • Øystein Ruud (Institutt for fysioterapi, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag)

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Sentre og enheter

Senter for profesjonsstudier

Seksjon for internasjonalisering

Seksjon for opptak og vurdering