Studentstøtte - Ansatt

Studentstøtte

Studentstøtte

Finn ut hvilke støttetilbud som finnes for studentene. Finner også informasjon om mentorordningen og huskeliste før semesterstart.