Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Streik - informasjon til ansatte

Det blir ikke storstreik på OsloMet. Partene har forhandlet på overtid og kommet til enighet.
Siste oppdatering!
Det blir ikke storstreik på OsloMet. Partene har forhandlet på overtid og kommet til enighet.

Innhold

Hva skjer?

Spørsmål og svar for ansatte ved OsloMet

Konsekvenser av streiken: Hvilke funksjoner kan bli rammet

Hva skjer?

Spørsmål og svar for ansatte ved OsloMet

Hvordan får jeg vite det om det blir streik?

De som er tatt ut i streik vil motta informasjon om dette fra sine fagforeninger. For øvrig – følg med i media og på nyhetssendinger.

Hvordan får jeg vite det når en eventuell streik er over?

De som er tatt ut i streik vil motta informasjon om dette fra sine fagforeninger. For øvrig – følg med i media og på nyhetssendinger.

Får jeg lønn hvis jeg blir tatt ut i streik?

Du får utbetalt streikebidrag i stedet for lønn. Er du tatt ut i streik vil du motta informasjon om dette fra din fagforening, og du må forholde deg til dette.

Må jeg levere fra meg mobiltelefon eller bærbar PC hvis jeg får dekket dette gjennom jobben?

Mobiltelefoner som ansatte betaler skattefordel av, kan beholdes under streiken. Rene jobbmobiltelefoner må leveres inn til egen enhet eller legges igjen på arbeidsplassen.

De streikende beholder e-posttilgang. PC-er bør legges igjen på kontoret.

Kan jeg svare på e-post?

Nei – du skal ikke svare på e-post når du er i streik. OsloMet stenger ikke de ansattes epostkontoer. Det er imidlertid ikke adgang til å åpne eller behandle jobbrelaterte eposter. Du legger ned arbeidet, og du skal ikke bruke OsloMet sin e-post mens konflikten pågår.

Kan jeg videresende e-post?

Nei – du kan ikke videresende e-post når du er i streik. Du legger ned arbeidet, og du skal ikke bruke OsloMet sin e-post mens konflikten pågår.

Kan jeg avlyse møter?

Nei – du kan ikke avlyse møter når du er i streik. Du legger ned arbeidet, og du skal ikke bruke OsloMet sine system mens konflikten pågår.

Kan jeg sette opp automatisk fraværsmelding på e-post (og har jeg her lov til å oppgi en annen kontaktadresse som man kan henvende seg til mens jeg er i streik)?

Nei – du kan ikke sette opp fraværsmelding når man er tatt ut i streik, og heller ikke sette opp en alternativ kontaktadresse. Du legger ned arbeidet, og skal heller ikke utføre arbeidet fra privat utstyr mens konflikten pågår.

Hvor skal jeg møte opp i stedet for å gå på jobb dersom jeg er tatt ut i streik?

Alle som er tatt ut i streik vil motta informasjon fra sin fagforening om hva de skal gjøre, og må forholde seg til denne.

Har jeg lov til å gå inn på arbeidsstedet mitt når jeg er i streik?

De streikende kan oppholde seg utenfor bygningene, men har ikke adgang til å gå inn.

Streikevakter kan benytte de av OsloMet sine toaletter som er tilgjengelige uten nøkkelkort.  Streikevakter kan oså  benytte seg av SiOs utsalgssteder for å kjøpe mat og drikke, men det er ikke adgang til å oppholde seg i utsalgsstedene. Streikevakter kan ikke oppholde seg inne i bygningene utover dette.

Det reserveres rom til de tillitsvalgtes streikekomitéer.

Hvordan unngår jeg å ta over arbeidsoppgavene til en kollega som er tatt ut i streik (streikebryteri)?

Ansatte som ikke er i streik skal utføre de arbeidsoppgavene de normalt utfører til daglig.

Dersom noen er i vaktordning, kan man rokkere på vakter for å sikre en grunnbemanning, men arbeidsbelastningen må ikke økes i en slik grad at de må jobbe ut over normalarbeidsdag. De kan ikke utføre andre arbeidsoppgaver enn de de vanligvis utfører.

Hvis jeg er på tjenestereise og blir tatt ut i streik, må jeg avslutte reisen?

Er du på tjenestereise og blir tatt ut i streik, skal du fullføre tjenestereisen. Straks reisen er over, går du ut i streik.

Må jeg avslutte ferien min om jeg blir tatt ut i streik?

Ansatte som er på ferie eller som har fastsatt ferie før navnelistene ble overlevert (onsdag 16. mai) skal avvikle den som planlagt. Når man er tilbake fra ferie, går man ut i streik.

Kan jeg avspasere fleksitid?

Nei, du kan ikke avspasere mens streiken varer dersom du er tatt ut. Lengre avspaseringsperioder kan - etter avtale med streikekomiteen - avvikles som ferie.

Jeg har studenter som blir berørt av streiken og som stiller spørsmål om hva de skal gjøre. Hva skal jeg svare?

Du skal henvise studentene til nettsiden student.oslomet.no/streik. Der vil de finne oppdatert og enhetlig informasjon.

Konsekvenser av streiken: Hvilke funksjoner vil rammes

Oversikten oppdateres fortløpende.

IKT-avdelingen og brukerstøtte IT (BIT)

 • Svært lav bemanning i hele IKT-avdelingen, inkludert drift og brukerstøtte.
 • Det blir lang svartid på alle typer henvendelser.
 • BIT Pilestredet holder åpent. BIT Kjeller kan bli delvis stengt.

Eksamen og undervisning

Andre funksjoner som vil bli rammet

Service- og informasjonstjenester
 • Hovedresepsjonen i P46 vil være helt stengt.
 • Sentralbordet får kraftig redusert bemanning og det må påregnes lange ventetider på telefon.
 • Brukerstøtte i Eiendom (BiE) vil ha kraftig redusert kapasitet.
 • Studenttorget i P52 blir ikke betjent.
 • Flere personalkantiner vil være stengt. 
 • KK-senteret er delvis bemannet av kontorlærling.
 • Lavere kapasitet på publisering av informasjon på nettsidene og oppfølging av grafiske tjenester.
Drift og eiendom
 • Vedlikeholdsoppgaver utsettes
 • Utlevering av bestilte nøkler utsettes.
 • Renhold vil ikke kunne gjennomføres i flere bygg.
 • Tilgangskontroll av rom og lokaler blir rammet.
 • Byggeprosjekter forsinkes.
 • Oppfølging av ventilasjon i bygg rammes.
 • Akutte hendelser og oppståtte skader kan ikke følges opp, og det blir ikke mulig å bistå med arrangementer.
Universitetsbiblioteket
 • Biblioteket vil ha en del vakter som er ubetjente.
 • Auditoriehjelpen og medieseksjonen er ikke bemannet.
 • Studieverkstedet: kurs og veiledninger kan bli avlyst.
Studieadministrasjon
 • Opptak kommer til å stenge telefonen, lenger svartid på e-post.
 • Sensur, vitnemålsproduksjon og karakterutskrifter kan bli forsinket.
 • Planlagte disputaser kan bli forsinket (i hvilken grad kan variere mellom fakulteter). 
 • Noen avtalte veiledninger vil bli avlyst.
 • Registrering av bestått praksis blir forsinket.
 • Utarbeidelse av timeplan for høstsemesteret kan bli forsinket
 • Publisering av program- og emneplaner for studier med opptak høsten 2018 blir forsinket.