Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Strategisk campusutvikling

OsloMet skal utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer, og vi skal videreutvikle bygningsmassen i en miljøvennlig retning.

Ifølge universitetets Strategi 2024 skal vi utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer. Vi skal dessuten videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med våre utleiere i en miljøvennlig retning.

I årene som kommer regner vi med en vekst i studenttallet, og vi må drive vår virksomhet stadig mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, derfor er det nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov.

chatbot-portlet