Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger

Strategisk campusutvikling

OsloMet skal utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer, og vi skal videreutvikle bygningsmassen i en miljøvennlig retning.

Ifølge universitetets Strategi 2024 skal vi utvikle moderne universitetscampuser med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer. Vi skal dessuten videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med våre utleiere i en miljøvennlig retning.

I årene som kommer regner vi med en vekst i studenttallet, og vi må drive vår virksomhet stadig mer arealeffektivt. Universitetets undervisning, forskning og administrative arbeid foregår i leide bygninger med tidsavgrensede leieavtaler, derfor er det nødvendig med langsiktig planlegging av hvordan arealer skal disponeres for å svare på institusjonens behov.

OsloMet har leieavtaler på tre studiesteder: I Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Leieavtalen på Kjeller går ut i 2023, og OsloMet-styret har vedtatt at det skal utvikles en ny campus for HiOA sentralt i Lillestrøm. Føringer for en ny campus er at den skal ha gangavstand til Lillestrøm stasjon, innovative og fleksible løsninger og mulighet for ekspansjon, og være i miljøvennlige og kostnadseffektive bygg.  

Les om utviklingen av ny campus for OsloMet i Lillestrøm.

chatbot-portlet