Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utlysning av strategimidler VIE for studenter 2016

FoU-utvalget har i møtet 17.03.16 fordelt midler til verdiskaping, kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap. På bakgrunn av dette lyses det ut kr. 100.000,- i strategimidler.

Studentforeninger og studenter

Studentforeninger og studenter kan søke om støtte til nyskapingsaktiviteter og kostnader ved kommersialisering av studenters ideer. Prosjekter og idéer med potensiale for verdiskaping vil også kunne søke strategimidler.

Midlene kan blant annet brukes til:

Nyskapingsaktiviteter i regi av studentforeninger.
Gjennomføring av immaterielle rettighetssøk (f.eks. patentundersøkelser).
Avklaring av rettigheter (hvem eier hva).
Støtte til studentprosjekter som kan kommersialiseres.
Kjøp av aktuelle konsulenttjenester for å videreutvikle ideen/prosjektet fram mot kommersialisering.

Søknadene mottas løpende og behandles administrativt med årlig rapportering til FoU-utvalget.

Retningslinjer for søknadene

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum en side.

Det skal søkes på fastsatt skjema.

Søknader sendes FoU-seksjonen via Public360 med saksnummer 16/00980.

Avslag på søknader om strategimidler vil som hovedregel ikke begrunnes.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Anne Bjortuft eller seniorrådgiver Kjersti Sjaatil.

chatbot-portlet