Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring / Strategi og planer

Strategi 2024

Strategi 2024 legger vekt på at OsloMet skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.
chatbot-portlet