Strategi 2024 | Virksomhetsstyring - Ansatt

Strategi 2024

Strategi 2024

Strategi 2024 legger vekt på at OsloMet skal være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.
Strategi 2024 finner du på oslomet.no.