Søknadsrutine for prosjektleder - ekstern finansiering - Ansatt

Søknadsrutiner for ekstern finansiering

Søknadsrutiner for ekstern finansiering

Dette må du vite før du søker eksterne forskningsmidler.

Søknader til Forskningsrådet og Nordforsk

Vi er utarbeidet en rutine for søknader til Forskningsrådet og NORDFORSK. Kjernen er at søknaden skal forankres både på institutt og fakultet, blant annet fordi eksterne prosjekter koster i form av en egenandel.  Fakultetsdirektør skal stå som administrativt ansvarlig, ikke instituttleder.

Videre er det viktig å begynne arbeidet i god tid før søknadsfristen, samt å varsle administrasjonen tidlig . På den måten  får du best mulig hjelp, ikke minst til budsjettet. FoU-seksjonen setter opp møter med økonomiseksjonen. 

For søknader ved søknadsfrist (ikke løpende), anbefaler vi at du forsøker å sende søknaden i god tid før fristen - du kan så redigere søknaden frem til søknadsfristen.

Søknadsrutine til NFR/NORDFORSK (PDF)

Erasmus+ og Horisont 2020-søknader 

Vi har også utarbeidet rutiner Erasmus+-prosjekter: