Søknad om intern finansiering - HV | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Søknad om intern finansiering (OsloMet og HV)

Søknad om intern finansiering (OsloMet og HV)

Her finner du en oversikt over FoU midler som lyses ut fra OsloMet og fra HV. Utlysningene kan variere fra år til år, og vil bestemmes i forbindelse med budsjettet for kommende år.

Søknadsfrist ved HV

For midler som lyses ut fra OsloMet vil søknadsfristen til HV være noe forskjellig fra den sentrale fristen da fakultetet må vurdere/godkjenne søknadene før de sendes sentralt.

Aktuelle midler

Intern utlysning av stipendiatstillinger – frist 11. desember

Fakultet for Helsevitenskap lyser nå ut fem stipendiatstillinger med søknadsfrist 11. desember 2020.

Forskere ansatt ved fakultetet kan søke om finansiering av stipendiatstilling. For mer informasjon om formelle krav og søknadsprosess viser vi til våre retningslinjer.

Alle søknader må oppfylle formelle krav, og benytte søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelse. Søknader som ikke oppfyller formelle krav, vil ikke bli vurdert.

Søknader sendes til fou-hv@oslomet.no innen fristen 11. desember. Fristen er absolutt. Merk e-posten «PhD Fellowship 2021».

 

Andre midler

Forfatterbetaling i rene Open Access- tidsskrifter

  • Søknadsfrist: Løpende
  • Finansiering: OsloMet
  • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
  • Kontaktperson: Tanja Strøm (OsloMet)

Internasjonaliseringsmidler

Midler for mobilisering mot Horisont 2020 og andre EU-programmer.

  • Søknadsfrist: Løpende
  • Finansiering: OsloMet
  • Søknaden behandles av: Avdeling for FoU, OsloMet
  • Kontaktperson: Kjersti Sjaatil (OsloMet)