Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Sjekkliste for klargjøring til nytt semester

1. juni (høsten) og 1. desember (vår) åpnes det opp for nytt semester i FS. Dette gjør at aktive studenter kan semesterregistrere seg i Studentweb.

For at studentene skal kunne semesterregistrere seg, melde seg til undervisning og vurdering samt finne fakturaopplysninger, er det flere ting som må være på plass i FS innen gitte frister.

Tabellen nedenfor viser hva som må være på plass, frister for fakultetene og link til brukerveiledning. Sjekklista må sees i sammenheng med veiledningene det vises til.

Se egen huskeliste for faglige ansatte om semesterstart

NB! Når det gjelder de nye studentene som starter opp må alt være på plass før de overføres fra søker til student.

 • Fakultetenes frist for klargjøring for høsten 2020:  26. mai

Sjekkliste/gjøremål

Gjøremål

Hva må være på plass?
Klargjøring for fakturering av studenter
 • Registrering i underbilde Fakturadetalj i bilde Kull samlebilde må være korrekt. Studenter faktureres på bakgrunn av hva som er registrert i dette bildet.
  • rapport FS 206.005 kan brukes for å se hva som er registrert per i dag 
 • Sjekk med økonomi på fakultet om det er endringer i kontostreng opplysninger i bilde Fakturadetaljtype.
 • Sjekk rapport FS300.002 for å se alle aktive kull, samt hvilke kull som inneholder studenter. Kull uten studenter kan med fordel deaktiveres, husk da også å deaktivere klasse i underbilde Klasse.
 • Merk at fakturaen ikke vil være synlig for studentene i Studentweb før nytt semester er åpnet.
Planinfotype
 •  Sjekk at studieprogrammene har riktig planinfotyper og at rekkefølgen er riktig.
 • Sjekk at fakultetets egne linker er aktive, viser til riktig nettside og at merknadsteksten er kortfattet og beskrivende. Husk å legge inn ny rad for hvert språk.
 • Husk å erstatte med ny Tuberkulose/MRSA planinfotype (0MEDTEST20H) for aktuelle studieprogram.
Emnekombinasjon
 • Oppdater eventuelle endringer i Emnekombinasjon samlebilde for aktuelle kull.
 • Husk at alle emnekombinasjoner må ha "Topp" for å synes i Studentweb.
 • Kjør Diagnoserapporten FS009.002 for aktuell termin med utvalg «Personrapport». Rett opp feil.

Undervisningsenheter

(ivaretatt i forbindelse med TP)

Vurderingsenheter

(ivaretatt i forbindelse med TP)

 • Registrer vurderingsenheter for aktuell termin
 • Vurderingsenheter bør opprettes ved bruk av rutine

Koble opptaksstudieprogram til riktig studieprogram og klasse  (under arbeid)

MERK: det er egne frister for dette arbeidet

 • registrere hvilke opptaksstudieprogram som skal kobles mot hvilke studieprogram
 • registrere hvilke kull og klasser de nye studentene overføres til ved opprettelse fra søker til student.
 • registrere riktig studierettsperiode i opptaksstudieporgram/opptakstermin
chatbot-portlet