Droppe til innhold

Nyheter

Gi ditt svar om trakassering

Gi ditt svar om trakassering

Det tar bare tre minutter å svare på den nasjonale kartleggingen av trakassering i vår sektor. Så langt har 29 % svart - hjelp til så OsloMet blir godt trakasseringskartlagt!

Fra 20. mai og fram til 31. mai. gjennomføres en stor nasjonal kartlegging for rundt 40.000 ansatte ved landets universiteter og høgskoler.

Her kan du lese svar på de vanligste spørsmålene i forbindelse med undersøkelsen du blir invitert til å svare på.

Alle ansatte skal svare på om de har opplevd mobbing eller trakassering i jobbsammenheng, og om de vet hvor de skal henvende seg hvis de har opplevd dette. I kartleggingen er det også spørsmål om hvilken posisjon den som mobber eller trakasserer har.

– Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av seksuell trakassering i sektoren. Vi gjennomfører kartleggingen fordi vi ønsker å gi et signal om at vi tar mobbing og trakassering på alvor. Ved å få konkrete tall flytter vi oss fra synsing til fakta. Det gir grunnlag for målrettede tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering, sier rektor Curt Rice.

OsloMet får nye retningslinjer

OsloMet er i gang med å utarbeide nye interne retningslinjer mot trakassering i et samarbeid mellom HR-avdelingen, vernelinja, ansattorganisasjonene, studentene og ledelsen. Retningslinjene vil etter planen foreligge til studiestart i august 2019.

Senke terskelen

Å si fra om en uønsket hendelse kan være vanskelig. Er saken alvorlig nok? Hvem man skal henvende seg til, og hvordan følges dette opp, er spørsmål som uroer mange.

– Vi håper at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si fra når man opplever uønskede hendelser, sier rektor.

Kartleggingen er anonym. Ingen oppgir navn og koblingen mellom e-postadresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet.

Rapport på nasjonalt nivå og for OsloMet som institusjon

Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om av firmaet Ipsos. De bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå og en annen som gjelder for OsloMet på institusjonsnivå.

- Vi vil få utarbeidet en rapport som sier noe om tilstanden hos oss på OsloMet når det gjelder mobbing og trakassering. Denne kommer vi til å gjøre godt kjent og jobbe videre med når den foreligger, sier Curt Rice.

Trenger du noen å snakke med?

Det skal opprettes en telefontjeneste som vil være tilgjengelig under og to uker etter kartleggingen. Denne vil være bemannet av Senter for krisepsykologi i Bergen 24/7. Nummeret du kan ringe vil stå oppført i spørreskjemaet.

Si ifra

– Har du opplevd uønskede hendelser i ditt ansettelsesforhold hos oss, oppfordrer vi deg til å varsle om dette. Da kan vi følge det opp hendelsene på en korrekt måte, sier rektor, og viser til OsloMets interne nettside om dette: ansatt.oslomet.no/varsling

chatbot-portlet