Droppe til innhold

Nyheter

Vil du bli en bedre veileder?

Foto: John Anthony Hughes/OsloMet

Vil du bli en bedre veileder?

OsloMet-akademiet tilbyr denne våren to kurs for alle ansatte som veileder studenter, både et innføringskurs og et mer spesialisert kurs.

Møte med studenten - en innføring i veiledning

Hvor mye skal en veileder involvere seg i studentenes oppgaver? Synes du det er vanskelig å sette grenser? Hvordan kan du ansvarliggjøre studenten? I løpet av dette todagers kurset vil du få kunnskap om hva veiledning er og hvordan en veiledningssamtale kan struktureres. Bli bevisst dine styrker og svakheter som veileder, og lær å sette grenser på en konstruktiv måte. Merk at kurset går over to dager, 14. og 21. mars. Det er en forutsetning at du deltar begge dagene.

Les mer om kurset og meld deg på her. 

Veiledning av studenter med autismespekterforstyrrelser

På dette kurset vil du lære om hva autismespekterforstyrrelser er, hvordan det arter seg hos den enkelte og hvordan best kommunisere med og legge til rette for disse studentene som er innbyrdes svært forskjellige.

Les mer om kurset og meld deg på her

 
Se også OsloMet-akademiets fullstendige kursoversikt.