Droppe til innhold

Nyheter

Viktig gjennomslag for universiteter som leier bygg

Viktig gjennomslag for universiteter som leier bygg

Statsbudsjettet 2019: OsloMet er godt fornøyd med at regjeringen endrer prinsippene for finansiering av bygg. Endringen innebærer at universiteter som er en del av statens husleieordning kan få statlig støtte til å gjøre arealutbedringer som er viktig for å kunne gi studentene variert og tilpasset undervisning.

- Dette innebærer gjennomslag for et viktig prinsipp om større grad av likebehandling mellom institusjoner som eier og som leier bygg. OsloMet er et universitet som leier alle våre bygg, så for oss får dette stor betydning, sier rektor Curt Rice.

- Det er videre positivt med 25 mill. kr. mer til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. Studiesteder som kan vise til «fremragende kvalitet og innovativ praksis» kan søke om midlene. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på utdanningene, blant annet når det gjelder internasjonalisering og digitalisering. Økt satsing på digitale læringsformer vil styrke muligheten for mer fleksible utdanningstilbud og livslang læring.

- Derimot virker det ikke fornuftig med endringer i konverteringsordning for studiestøtten, der deler av konverteringen til stipend utsettes til hele graden er bestått. Det er viktig at studentene fortsatt kan justere løpet sitt underveis, og det er lite som tilsier at dette er et tiltak som vil ha effekt på å redusere frafall i høyere utdanning, sier Rice. 

- Vi hadde også forventning om flere studieplasser, spesielt på områder med stort behov slikt som innenfor IKT og tverrfaglige fagområder. Vi etterlyser også ønsket opptrappingsplan for fornyelse i offentlig sektor.
 
Rektor Curt Rice er derimot godt fornøyd med at det ikke ligger inne finansiering av utviklingsavtalene.

- Vi er skeptiske til en særskilt finansiering knyttet til disse avtalene, fordi dette kan komme til å belønne de som setter de minst ambisiøse målene. Det vil ikke fremme innovasjonsevne og omstillingsgrep for å heve kvaliteten på utdanning og forskning raskere enn vi gjør i dag. Vi er også glade for at yrkesfagløftet forsterkes, avslutter Rice.

Statsbudsjettet 2019

Hovedtall for OsloMet

 • Saldert budsjett 2018 - 2,356 mrd
 • Budsjett 2019 - 2,449 mrd
 • Nominell vekst på 3,9 prosent og en realvekst på 1 prosent.

Prop 1 S Kunnskapsdepartementet

Statsbudsjettet, gul bok

 
Andre punkter
 • Regjeringen har endret prinsippet om at også institusjoner som leier bygg kan få statlig støtte til arealutbedringer. 
 • Det ble ikke koblet finansiering utviklingsavtalene i denne omgang
 • Finansieringen av det femte studieåret i den nye femårige lærerutdanningen slår inn høsten 2021
 • Det følger 25 millioner kroner til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning
 • Effektiviseringskuttet videreføres som 0,5 prosent
 • 10 nye offentlig-phd og 4 nærings-phder
 • Økning på 720.000 til å videreføre videreutdanningstilbudet Jødiske veivisere
 • Det er flyttet 2,5 millioner kroner for å utvikle og drifte nettstedet "Tema morsmål" til OsloMet
 • Det er foreslått 1,2 millioner til OsloMet for å starte et pedagogisk utdanningsopplegg for å øke kompetansen til fagskolelærere
 • Regjeringen foreslår totalt 30 millioner kroner til nye tiltak for å styrke yrkesfagene. 13 mill til ei satsing på faget yrkesfaglig fordyping, 12 mill til etterutdanning og 5 mill til forskning som skal øke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen
 • Det innføres to store endringer hva gjelder studiestøtte. 15 % av stipendet flyttes til tidspunktet for gjennomført grad. Budsjetteffekten av det er en innsparing på 250 millioner kroner i 2019. Det innføres også løpende renter for deltidsstudenter.
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning blir lansert 8. oktober kl 13:  De tre opptrappingsområdene for kommende langtidsplanperioden er et teknologiløft på 800 millioner kroner, FOU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 millioner kroner og 250 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. Målene og de langsiktige prioriteringene ligger i hovedsak fast.