Droppe til innhold

Nyheter

Ved smitte/mulig smitte, hva gjør du?

Ved smitte/mulig smitte, hva gjør du?

Hva gjør du som ansatt hvis du er bekreftet smittet med covid-19? Eller når en student spør om å få komme på timen med vond hals? Les svar på spørsmål om koronasmitte hos ansatte og studenter.

Spørsmål og svar om smitte, varsling og karantene

Hva gjør jeg hvis jeg som ansatt på OsloMet mistenker at jeg er smittet?

Ved symptomer skal du holde deg hjemme og ikke komme på jobb.

Hva gjør jeg hvis jeg er bekreftet smittet?

  • Hvis du får bekreftet at du er smittet av covid-19, ber vi om at du varsler din nærmeste leder om dette. Varslingen bør gjøres muntlig, da informasjonen er personsensitiv.  
  • Ved bekreftet smitte vil helsepersonell varsle kommunelegen, som igangsetter smittesporing. Det er ikke OsloMet som gjennomfører eller har ansvar for smittesporingen.

Hva gjør jeg hvis en student kontakter meg og informerer om at hun/han er bekreftet smittet?

Hvis en student møter opp til undervisningen min og forteller at han har litt vondt i halsen, og spør om han kan være til stede ved undervisningen, hva svarer jeg?

Hvordan melder studenter fra til OsloMet hvis de er bekreftet smittet med covid-19?

Hva skal min leder med informasjonen om at jeg som ansatt er smittet?

  • Din leder har behov for å vite at du er smittet for å kunne vurdere om det er behov for tiltak for å hindre smittespredning lokalt eller sentralt ved OsloMet.  
  • Lederen vil følge rutiner for å rapportere til HR-direktøren om at det er meldt inn tilfeller blant ansatte på OsloMet, uten at ditt navn skal inngå i rapporteringen. Dette er blant annet for at vi skal vite om det er behov for tiltak, og fordi vi vil holde oversikt over det totale antallet smittetilfeller ved universitetet. Opplysninger om din helse er i utgangspunktet taushetsbelagt. Ifølge Datatilsynet kan imidlertid arbeidsgiver gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene i den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.
  • Det er ikke OsloMet som skal drive smittesporing, dette gjør kommunelegen. Vi bistår kommunelegen med den informasjonen de ber om.

Jeg er leder og blir varslet av en medarbeider som er smittet, hva gjør jeg med denne informasjonen?

  • Det vil sendes ut en HR-rutine til personalledere som forklarer hvordan de rapporterer om anonymiserte smittetilfeller.
  • Som leder har du taushetsplikt om helseopplysninger.

Hva gjør jeg hvis jeg er satt i karantene?

  • Dersom du er i karantene bør du informere din leder om dette, dersom karantenen får noen følger for din arbeidssituasjon. 

Kontakt og hjelp

Har du spørsmål som du ikke har fått svar på? Kontakt koronahjelp@oslomet.no

Dette kontaktpunktet er bemannet av et team av HR-medarbeidere. 

Annen informasjon om smittevern ved OsloMet

Ansatte og studenter skal gjennomføre nytt, obligatorisk smittevernkurs før de kommer til campus

chatbot-portlet