Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

nærbilde av koronavirus

Varslingsrutiner ved smitte

Hva må du som ansatt gjøre hvis du har blitt smittet med covid-19? Og hvilke rutiner gjelder for studentene?

Hva gjør jeg hvis jeg er bekreftet smittet?

Hvis du som ansatt får bekreftet at du er smittet av covid-19, ber vi om at du varsler din nærmeste leder om dette. Varslingen bør gjøres muntlig, da informasjonen er personsensitiv. Følg helsevesenets pålegg om karantene, isolasjon mv.
Ved bekreftet smitte vil helsepersonell varsle kommunelegen, som igangsetter smittesporing. Det er ikke OsloMet som gjennomfører eller har ansvar for smittesporingen.

Hvordan bestilles vask/desinfisering av rom ved smitte?

Dersom du som leder eller underviser har fått melding om bekreftet smitte hos en student eller ansatt som har vært på campus, må du kontakte eiendom gjennom SMS til husøkonomi, tlf: 91849291. De vil sørge for at rommet blir stengt og desinfisert. Oppgi romnummer og tidsrommet den smittede var til stede.

Hva gjør jeg hvis jeg er nærkontakt til en som er smittet?

Ansatte ved OsloMet skal følge nasjonale regler for karantene.

Helsedirektoratets veileder om karanteneregler og unntak

Hva skal smittede studenter gjøre?

Studenter som er bekreftet smittet oppfordres til å varsle fakultetet sitt via OsloMet sitt kontaktskjema. Kontaktskjemaet ivaretar personvernet.

Smittevernrutiner for studenter og ansatte

Andre spørsmål om koronasituasjonen?

OsloMets nettside om koronasituasjonen finner du oppdatert informasjon og spørsmål og svar om en rekke temaer.