Droppe til innhold

Nyheter

Utdanner sykepleiere med fluktbakgrunn

- Jeg har bachelorgrad fra hjemlandet mitt, forteller sykepleierstudent Rashim Sood (30) som bor på Jessheim og opprinnelig er fra India. 7. august begynte hun på HiOAs nye kompletterende sykepleierutdanning. Foto: Sonja Balci/HiOA

Utdanner sykepleiere med fluktbakgrunn

15 forventningsfulle studenter startet mandag på kompletterende sykepleierutdanning. Personer med fluktbakgrunn og arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU og EØS får nå et helt nytt tilbud ved HiOA, som første institusjon i landet.

Som sykepleier eller lærer utdannet utenfor EU og EØS kan det være en lang vei til å få utøve yrket ditt i Norge. HiOA tilbyr nå et kompletterende studietilbud i sykepleie- og lærerutdanning for personer med utdanning utenfra EU og EØS. Oppdraget med å utvikler studiet har HiOA fått fra Kunnskapsdepartementet, og det er tildelt egne midler. 7. august startet sykepleierstudentene, mens lærerstudentene starter opp senere i august.

Faglig påbygning og mye praksis

Sykepleiestudentene skal gjennomføre et års fulltidsstudium og få mye praksiserfaring. Lambertseter alders- og sykehjem samarbeider med høgskolen og tilbyr studentene praksisplass. Studentene avslutter studiet med en FoU-oppgave tilsvarende bacheloroppgave.

Årets kull

- Ingen av årets studieplasser i sykepleie er tildelt søkere med flyktningebakgrunn, og det har nok mange årsaker. Blant annet språkkravet, forteller førstelektor og fagansvarlig Kari Dahl ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Fakultet for helsefag.

Søkerne kommer fra land som Filippinene, India og Nepal. Fordi ingen av søkerne har dokumentert flyktningstatus, har høgskolen i år tilbudt studieplassene til arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS som en forsøksordning godkjent av Kunnskapsdepartementet.

På leting etter relevante søkere

- Jeg håper studietilbudene vil nå bedre ut til målgruppen når kartlegging av utdanningsbakgrunn for nyankomne flyktninger blir mer strukturert, sier Dahl.

Hun forteller at arbeidet med å finne relevante søkere har vært krevende. De prosjektansvarlige har gått ut med informasjon til samtlige norske kommuner, voksenopplærings- og introduksjonsprogram, karrieresentre og enkeltpersoner. NOKUT, Helsedirektoratet, NAV, IMDi og andre utdanningsinstitusjoner har hjulpet HiOA med å spre informasjon om utdanningen.

- Det er et ønske at flyktninger ved ankomst får kartlagt sin utdanningsbakgrunn på en bedre måte, og de dette tilbudet er aktuelt for dermed kan få tidlig tilbud til å delta i organisert språkopplæring og videre utdanning, sier Dahl.

Tett samarbeid med ulike aktører

NOKUT har vurdert og kvalitetssikret nivået i utdanningen, og Helsedirektoratet har bidratt med å forenkle autorisasjonsprosessen om vurdering av søkere med fluktbakgrunn.

- Saksbehandlingstiden hos Helsedirektoratet er i dag vanligvis 6-7 måneder, men de har vist stor velvilje og framskyndet prosessen slik at vi kunne få opp søkertallet, forteller Dahl.

I tillegg til førstelektor Kari Dahl har flere også Ane-Berit Storvik Hurlen ved HF vært sentral i prosjektet for kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn. Prosjektet ledes av Ellen Merethe Magnus ved Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering. Og arbeidet med prosjektet pågår fortsatt:

- Målet vårt er at sykepleiere fra land utenfor EU skal kunne utøve yrket sitt i Norge og komme seg raskt ut i arbeid, avslutter Kari Dahl. 

Les også «Flere flyktninger bør få bruke utdanningen sin i Norge»