Droppe til innhold

Nyheter

Promo-bilde for Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen 2018

Den årlige Ungdatakonferansen finner sted 13. november på Sentralen i Oslo. Tema er ungdom, idrett og trening.

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Hva betyr det egentlig å drive med idrett for ungdom i dag? Hva har idretten å tilby ungdommen? Og er det alltid positivt for ungdom å drive med idrett?

Det er forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet som arrangerer konferansen, i år sammen med Norges Idrettshøgskole.

Idrett og ungdomstid

Årets Ungdatakonferanse løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

  • Hvorfor driver ungdom med idrett?
  • Hvorfor er det så store sosiale forskjeller i hvem som deltar i idrettslagene i Norge?
  • Har idretten betydning for hvordan ungdom ser på seg selv?
  • Hvilken rolle spiller foreldrene? Hvordan kommer skyggesider som overdrevent kroppsfokus til syne i ungdomsidretten?

Konferansen er aktuell for alle som jobber med fag knyttet til ungdom.

Konferansen koster kr 1500,-, men det er også mulig å følge sendingen fra konferansen på OsloMet-tv: www.hioa.no/oslomet-tv

Besøk konferansesiden og se programmet

Om Ungdata, NOVA og OsloMet

Ungdata er kommunale ungdomsundersøkelser finansiert av Helsedirektoratet. Siden 2010 har over 510 000 ungdommer fra 412 kommuner deltatt i ungdataundersøkelsene. NOVA har ansvar for gjennomføringen av ungdataundersøkelsene i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus-ene), og instituttet har ansvaret for ungdatabasen.

Ungdatasekretariatet ligger ved Seksjon for ungdomsforskning på NOVA. NOVA er er ett av instituttene som kom inn i OsloMet i 2014. Instituttet driver med velferdsforskning på områder som oppvekst, aldring og velferdssamfunnet generelt.

I samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr Ungdata også undervisning til studenter på masternivå gjennom Ungdataverkstedet.

Les mer om Ungdata og se resultater fra undersøkelsene på www.ungdata.no