Droppe til innhold

Nyheter

SVA-leder ansatt

SVA-leder ansatt

Styret ved OsloMet ansatte 12. juni Kåre Hagen som leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) for fire nye år, med start fra august 2019.

Styret har i dag ansatt en av landets mest erfarne velferdsforskere som leder for SVA, som nå går inn i en ny fase der store deler av evalueringa som ble gjort av senteret i fjor skal følges opp. Det vil kreve mye arbeid å gjøre SVA med sine fire institutter til en mer helhetlig enhet, og samtidig til en mer integrert del av universitetet, sier rektor Curt Rice.

Jeg har stor tillit til at Kåre Hagen, med sin bakgrunn og erfaring, vil få til denne utviklingen på en god måte, sier Rice.

Motivert leder

Kåre Hagen har hatt jobben som leder for SVA siden 1. januar 2014, da senteret ble etablert ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus. Før det var han instituttleder for NOVA, og har også ledererfaring fra BI der han var avdelingsleder mellom 2004 og 2010.

Jeg er utrolig glad for den tillit som styret viser meg ved å gi meg en ny periode som leder av SVA, sier Kåre Hagen.

 

Det er en stor anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort med å bygge et stadig sterkere oppdragsforskningsmiljø med OsloMet. Jeg kjenner også på den forventning som ligger i utnevnelsen, om at vi skal bli bedre i å utvikle samspillet mellom forskning og undervisning, og at vi skal bli en kraftigere og mer synlig del av hele OsloMet.

Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og få lov til å bidra så godt jeg kan til å gjøre OsloMet til det arbeidslivsrettede universitetet som vi alle ønsker det skal være, sier Hagen.

Viktig forskning

Rektor er klar på at SVA betyr mye for OsloMet.  

Senteret har en helt unik posisjon i Norge, med sin forskning på allmenngyldige og viktige temaer som arbeidsliv, forbruk, by og regioner, oppvekst og aldring, og velferdstjenester. Det gjør dem svært synlige eksternt, og deres forskning bidrar også sterkt til å utvikle våre utdanninger, sier Rice.

chatbot-portlet