Droppe til innhold

Nyheter

Vibeke Bjarnø og Ellen Konstanse Hovik på grunnskolelærerutdanningen og Trude Myhrer fra radiografi oppnådde spesielt gode resultater på årets studiebarometer.

Vibeke Bjarnø og Ellen Konstanse Hovik på grunnskolelærerutdanningen og Trude Myhrer fra radiografi oppnådde spesielt gode resultater på årets studiebarometer. Foto: Johanne Severinsen/OsloMet

Stilte krav, fikk fornøyde studenter

Ved å stille krav til studentene, satse på bedre veiledning og styrke miljøet mellom lærere og studenter, fikk radiografi mer tilfredse studenter. Se alle resultatene fra Studiebarometeret.

Hvert år spør NOKUT norske studenter på 2. og 5. år om hvor fornøyde de er med kvaliteten på studieprogrammene sine.

Tydelige krav gir fornøyde studenter 

Studiebarometeret har tidligere vist oss at studentene blir mer fornøyde når læreren stiller tydelige krav. Nettopp dette har de klart på radiografi. Radiografistudentene oppgir at lærerne i fjor stilte klarere forventninger og hadde høyere ambisjoner på deres vegne enn i 2016.

Dette medvirker til at studentene på radiografi opplever en solid forbedring fra tidligere år når det gjelder læringsutbytte og generell tilfredshet med studieprogrammet.

En annen faktor som medvirker til studentenes økte tilfredshet, er at studentene her er langt mer tilfredse med undervisningen og veiledningen de har fått.

Hva synes OsloMet-studentene om digitaliseringen?

For første gang undersøker Studiebarometeret hva studentene tenker om digitaliseringen. Her er melder OsloMet at de er nokså fornøyde, men at det fortsatt er forbedringspotensial.

Radiografi er én av utdanningene som i stor grad har tatt i bruk nye digitale læringsmidler. Dette er blitt trukket fram som en viktig grunn til at strykprosenten i 2016 gikk fra 35 til 7 prosent. I fjor var denne gått ytterligere ned, i 2017 var det kun 1 av 61 studenter som strøk på anatomieksamenen.

- OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer. Derfor satser vi på gode systemer og prosjekter som skal være en integrert del av studiehverdagen og bidra til at studentene er enda mer fornøyd, sier Waaler.

Hun og trekker spesielt frem Digin, OsloMets nye møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis.

Undervisning og faglig miljø viktigst

Et annet studieprogram som har hatt en gledelig utvikling i overordnet studenttilfredshet er grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk.

Her ser vi en vesentlig forbedring i tilfredshet på områdene undervisning og veiledning, det faglige miljøet mellom studentene og miljøet mellom studenter og faglig ansatte.

Bjørn Ervik i seksjon for analyse og kvalitetsutvikling forteller at noen forhold er viktigere enn andre for studentenes tilfredshet på overordnet nivå: tilfredshet med studieprogrammet generelt og med opplevd læringsutbytte.

- Våre analyser viser at forhold som er spesielt viktige, dreier seg om undervisning og veiledning, det faglige læringsmiljøet og lærernes/undervisernes forventninger til studentene, sier han.

Også radiografistudentene var mer fornøyde med det faglige miljøet mellom studentene, og med miljøet mellom studentene og faglige ansatte enn året før.

Flere gode eksempler

Andre programmer med solid fremgang i overordnet tilfredshet er:

  • Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag
  • Yrkesfaglærerutdanningene i teknologiske fag
  • Bachelorstudium i samfunnsernæring

Programmene sykepleieutdanning med undervisningssted i Sandvika og bachelorstudium i anvendt datateknologi kan også nevnes for god fremgang i tilfredshet med opplevd læringsutbytte.

- Mange av våre utdanninger har jobbet og jobber målrettet med å forbedre studiekvaliteten. Dette er prosesser som tar tid. Å løfte frem noen av dem som kan vise til gode resultater og se på hva de har gjort, kan gi oss viktig kunnskap om hvilke konkrete tiltak som gir god effekt på studentenes tilfredshet og læringsutbytte, sier Waaler.

Mer om Studiebarometeret 2017

  • Resultatene ble publisert på Studiebarometeret.no 5. februar.
  • Hovedinntrykket: Ikke store endringer fra i fjor
  • OsloMets resultater i studiebarometeret for 2017 er stort sett de samme som i 2016.
  • Resultatene i 2017 avviker ikke mye fra det nasjonale gjennomsnittet.
  • Hele 2 516 studenter ved OsloMet svarte på studiebarometeret i 2017. Dette tilsvarer 55 % av målgruppen, og er nøyaktig samme nivå som i 2016. På nasjonalt nivå svarte 48 % av studentene i målgruppen.