Droppe til innhold

Nyheter

Status for oslomet.no

Status for oslomet.no

Rektor Curt Rice orienterer om status for arbeidet med det nye nettsidene til OsloMet.

Nettsider er OsloMets viktigste kanal overfor omverdenen, og arbeidet med nye eksterne nettsider er et stort prosjekt som omfatter hele universitetet. Jeg vet at mange gjør en stor innsats i dette på tvers av OsloMet.

Selv om det nye nettstedet ble lansert i januar i år og det meste av innholdet er på plass, er prosjektet dessverre forsinket. Det er derfor satt i gang en rekke tiltak for å løse utfordringene, og få fortgang i nettsideprosjektet igjen. Jeg vet at det er stor utålmodighet i organisasjonen for å få nettsidene ferdig, og som rektor har jeg engasjert meg direkte i arbeidet. Jeg vil her gi en status for de viktigste tiltakene.

Arbeid med stabilisering

I juni satte jeg i gang et arbeid for å stabilisere de nye nettsidene på oslomet.no i lys av tekniske utfordringer. Oppgraderinger og feilrettinger er gjennomført. Nå testes de oppgraderte systemene. Dette vil ta noen få uker og er planlagt ferdig i månedsskiftet september/oktober.

Nye medarbeidere, opplæring og engelske sider

Tre nye medarbeidere som vil arbeide med nettsider starter tidlig i september. Dette vil øke kapasiteten i prosjektet betraktelig. Når testingen er gjennomført, kan det gis opplæring til flere publisister på fakulteter og forskningssentre. Vi kan da også lansere engelske sider der det meste av innholdet nå er produsert.

Tverrfaglig forvaltningsteam

I mai ble det etablert et tverrfaglig forvaltningsteam med personer fra avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, og IT-avdelingene, som møtes ukentlig. Teamet prioriterer endringer og sørger for feilrettinger. Erfaringene så langt er gode, blant annet med stabiliseringen av oslomet.no. Vi vurderer å innføre modellen på flere områder ved OsloMet for å oppnå bedre smidighet og effektivitet i systemforvaltningen.

Ny styringsgruppe og ny tidsplan

I august i år vedtok jeg en ny styringsgruppe og et nytt mandat for prosjektet. Denne styringsgruppen vil blant annet prioritere oppgavene i prosjektet, og vedta ny prosjektplan og forvaltningsplan, herunder revidert tidsplan. Styringsgruppen vil rapportere direkte til meg, slik at jeg som rektor er tett på prosjektet. 

 

Curt Rice, rektor OsloMet
chatbot-portlet