Droppe til innhold

Nyheter

Slik søker du på «kompetansepotten»

Slik søker du på «kompetansepotten»

Det er satt av 1 MNOK til kompetanseutvikling i forbindelse med omstilling. Les om når og hvordan du kan søke om omstillingsmidler.

På denne nettsiden kan du lese alle retningslinjene for hvordan man søker om omstillingsmidlene, og du kommer til søknadsskjemaet: https://ansatt.oslomet.no/omstillingsmidler

Hva skal kompetansepotten brukes til?

Midlene forbeholdes kompetanseutviklingstiltak som gjennomføres i forbindelse med behov for omstilling. Omstilling defineres som

 • interne organisasjonsendringer
 • nedleggelse av aktiviteter eller tjenester som medfører omdisponering av personale
 • flytting av arbeidsoppgaver og omdisponering av personale

Hva slags tiltak kan man søke til?

Du kan søke om støtte til blant annet:

 • opplæringstiltak/utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver
 • interne eller eksterne kurs
 • internopplæring for spesielle målgrupper
 • omskolering/faglig oppdatering, etter- og videreutdanning
 • ekstern karriererådgiving
 • andre relevante kompetansetiltak

Hvem kan søke?

 • Alle administrative enheter ved OsloMet kan søke om midler.
 • Søknader sendes i samråd mellom ansatt og leder.

Søknad sendes før tiltaket gjennomføres, men kompetansemidlene blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført. For mer informasjon om søknad og lenke til søknadsskjemaet, gå til nettsiden om omstillingsmidlene.