Droppe til innhold

Nyheter

Siste innspurt for “oslometifisering”

Mange har jobbet med å fjerne vårt gamle navn fra alt fra fasader til nettsider og dokumenter. Bli med på å rydde bort det siste!

Siste innspurt for “oslometifisering”

Ser du fortsatt «HiOA» eller «høgskolen» i dokumenter og systemer? – Jeg oppfordrer alle til å gjøre en siste innsats for å oppdatere navnebetegnelser denne måneden, sier rektor Curt Rice.

12. januar 2018 ble OsloMet – storbyuniversitetet og universitetsstatusen en realitet.

Gjennom fjoråret ble tusenvis av navn og institusjonsbetegnelser endret på skilt og i brevmaler, systemer, vitnemål, sosiale medier, nettsider og dokumenter, og veldig mye mer.

- Det er lagt ned et stort og omfattende arbeid med å endre navn og institusjonsstatus, og svært mange ansatte har bidratt i arbeidet. Jeg vil rette en stor takk til alle som har jobbet for å få det til, sier rektor Curt Rice.

Samtidig oppfordrer rektor nå til at flest mulig bidrar til en siste ryddeinnspurt - ett år etter at HiOA-navnet gikk inn i historiebøkene.

Står det fortsatt «HiOA» noen steder?

Se derfor gjerne igjennom systemer, skjemaer, standarddokumenter og nettsider som du jobber med, og sikre at mest mulig er endret til OsloMet – storbyuniversitetet innen 2019.

Hvis du oppdager at vårt tidligere navn og institusjonsstatus fortsatt er i bruk et sted der du ikke selv kan gå inn og endre, kan du si ifra gjennom tjenestevei.

chatbot-portlet