Droppe til innhold

Nyheter

Setter på bremsene

- Vi vil ta på det største alvor det ansvaret vi har som arbeidsgiver for at det skal oppleves trygt og givende å være ansatt på HiOA, også under omstilling, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Setter på bremsene

Programplanen for «Administrasjon for framtida» ble presentert for styret 15. juni. – Noe av det første vi tar tak i til høsten er å sette på bremsene for nyansettelser, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

«Administrasjon for framtida» er opprettet som et program med mål om å oppnå bedre utnyttelse av administrative ressurser på HiOA og styrke samhandlingen på tvers av faglige og organisatoriske perspektiver.

- Vi presenterte programplanen i styremøtet 15. juni og opplevde at denne ble tatt godt imot. Det ble sagt at planen er lovende, men ambisiøs, sier programleder Geir Haugstveit.

Les programplanen for Administrasjon for framtida (pdf), og følg nyheter på programmets egen blogg.

Tre programområder

Programmet, som har ORV-direktør Tore Hansen som eier og HR-direktør Geir Haugstveit som leder, vil løpe over tre år og er satt sammen av tre programområder som igjen tar opp i seg enkeltprosjekter. De tre programområdene er:

1.       Omstilling

Med dette menes tiltak og virkemidler som handler om å begrense størrelsen på administrasjonen på sikt, og skape en mer fleksibel organisasjon. Hel eller delvis stillingsstopp og ansettelsesstopp er aktuelle virkemidler under dette programområdet. Det blir viktig å skape større intern jobbmobilitet og synliggjøre interne karrieremuligheter gjennom bruk av internutlysninger, jobbrotasjon og hospiteringsmuligheter. Kompetanseutvikling vil komme i fokus, i tråd med strategien og omstillingsbehovene.

2.       Forbedring

Dette handler om forbedrings- og effektiviseringstiltak som leder til at vi kan utføre arbeidsoppgaver på smartere eller mer effektive måter og jobbe smidigere sammen på tvers i organisasjonen. Dette vil gi god støtte til kjernevirksomheten og frigjøre ressurser til andre formål og oppgaver som skal løses i administrasjonen. Det kan også handle om å standardisere tjenester og tjenestenivå, identifisere arbeidsoppgaver som vi ikke egentlig trenger å utføre, og om digitaliseringstiltak.

3.       Gevinstrealisering

Med dette menes tiltak og virkemidler som gjør organisasjonen bedre i stand til å hente ut effektene av de forbedrings- og effektiviseringstiltakene som blir gjennomført. Dersom en prosess effektiviseres er ikke gevinsten realisert før tidsbesparelsen er omdisponert til målbar kvalitetsheving, økt produktivitet, eller andre prioriterte oppgaver.

- Sette på bremsene

- Noe av det første vi tar tak i høsten 2017 er stillingsreduserende tiltak, som intern mobilitet, hospiteringsordninger (bedre muligheter til å søke ledige stillinger og få prøve seg innen nye arbeidsområder), hel eller delvis stillingsstopp og ansettelsesstopp i administrative stillinger. Vi må «sette på bremsene» for nyansettelser, sier Haugstveit.   

En annen ting programmet prioriterer å ta fatt på til høsten, er workshops for å hente inn ansattes egne ideer om hvordan de selv ønsker å jobbe på smartere og mer effektive måter.

Risiko for arbeidsmiljø tas på alvor

- Vi prioriterer dessuten å jobbe med risikovurderinger. Der vi identifiserer risiko skal vi iverksette tiltak. Her tenker vi spesielt på risiko for arbeidsmiljøet vårt, sier Haugstveit, og utdyper:

- Vi som jobber på HiOA vil oppleve at hverdagen kan forandre seg, og en omlegging av administrasjonen kan få merkbare konsekvenser for den enkelte ansatte. Vi vil ta på det største alvor det ansvaret vi har som arbeidsgiver for at det skal oppleves trygt og givende å være ansatt på HiOA, også under omstilling, sier Haugstveit.

- Og gjennom risiko- og usikkerhetsvurderingene vil vi også kartlegge hvilke positive muligheter som ligger i endringene vi skal gjennomføre, bemerker Haugstveit.

Enige om virkemidler i omstillingsavtale

Våren 2017 er det inngått en omstillingsavtale mellom HiOA og tjenestemannsorganisasjonene som blant annet fastslår at programmet skal nå sine mål uten bruk av oppsigelser. I omstillingsavtalen er det også enighet om at programmet kan ta i bruk følgende virkemidler for å tilpasse HiOAs administrative drift til framtida: Bemanningsplan og kompetansekartlegging, omstillingssamtaler, karriereplanlegging og kompetanseutvikling, ansettelsesstopp og stillingsstopp.

Sikre best mulig undervisning, forskning og formidling

Målet med Administrasjon for framtida-programmet er at HiOA skal kunne utnytte de administrative ressursene våre mer effektivt og hensiktsmessig i tråd med høgskolens strategi og satsningsområder og å bidra til styrket samhandling på tvers av organisatoriske og faglige perspektiver. Programmet skal bidra til å muliggjøre endret ressursbruk for å sikre best mulig undervisning, forskning og formidling.

- Vi ønsker å komme ut i den andre enden av denne prosessen som en mer endringskompetent virksomhet, som både er mer effektive og samhandler langt bedre på tvers, avslutter Haugstveit.

chatbot-portlet