Droppe til innhold

Nyheter

Informasjonsmøte om ny leieavtale på Kjeller

Informasjonsmøte om ny leieavtale på Kjeller

Styret vedtok 25. oktober at OsloMet skal forhandle frem en fornyet leieavtale i dagens lokaler på Kjeller. 15. november kl 0830 holdes informasjonsmøte for ansatte på Kjeller, møtet vil direktesendes på nett.

Informasjonsmøte for ansatte torsdag 15. november

Torsdag 15. november kl. 0830 på Kjeller holdes et felles informasjonsmøte for ansatte om leiesaken på Kjeller. Alle OsloMet-ansatte er velkomne. Ledelsen vil orientere om saken og svare på spørsmål. 

Møtet blir i det store auditoriet, E 101, i Kunnskapsveien 55. 

Følg møtet direkte på pc

Har du ikke anledning til å være til stede, kan du følge med på direktesending fra møtet. Lenken vil deles på nettarbeidsplassen i gruppa for alle ansatte.

Styrevedtak om å forhandle om fornyet leieavtale på Kjeller

Med 8 mot 2 stemmer vedtok dermed styret rektor sin anbefaling om å satse på Kjeller, og bli i dagens lokaler med nye økonomiske betingelser.

I vår kom det nye premisser inn i saken i form av tilbud om lavere fremtidig leie fra Hemfosa Samfunnsbygg AS, som eier lokalene OsloMet disponerer på Kjeller i dag.

Les mer om bakgrunnen for vedtaket: https://ansatt.oslomet.no/siste-nytt/-/nyhet/onsker-fornyet-leieavtale-pa-kjeller 

Må bli enige

 - Dagens vedtak innebærer at vi nå må inn i forhandlinger med Hemfosa, og bli enig med dem om en kontrakt for en fornyet leieavtale, sier Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet.

En endelig leieavtale må tilfredsstille krav til konkurranse og for øvrig de krav som fremgår av instruks for statlige leieforhold.

 - Dersom vi blir enige om innholdet og betingelsene for en fornyet kontrakt, må denne videre godkjennes av både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, påpeker Seim. 

- Utviklingen av denne saken videre er altså avhengig av flere enn oss her ved OsloMet, sier Seim.

 Han påpeker at dersom OsloMet til slutt forblir på Kjeller, innebærer det en satsing på studiestedet.  

- Dersom OsloMet fortsetter sin virksomhet på Kjeller vil vi legge til rette for at bygget blir oppgradert og tilpasset nye lærings- og formidlingsformer, og at det blir attraktivt for både studenter og ansatte.

Studenter og ansatte ved studiested Kjeller vil inviteres til infomøte om fremdriften i saken i løpet av november.