Droppe til innhold

Nyheter

OsloMet får senter for boligmarkedsforskning

Det opprettes et nytt nasjonalt senter ved OsloMet for å styrke forskningen på boligmarkedet. Bildet er fra Kværnerbyen i Oslo (Foto: Berit Roald / NTB scanpix).

OsloMet får senter for boligmarkedsforskning

Senteret skal styrke forskningen på hva som påvirker og driver det norske boligmarkedet.

Senter for boligmarkedsforskning er et samarbeid mellom OsloMet, Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse.

-  Det nye senteret skal være en spydspiss i arbeidet med å få mer og bedre kunnskap om det norske boligmarkedet. Målet er å utvikle et forskningsmiljø i internasjonal toppklasse og ikke minst å utdanne både forskere og morgendagens boligeksperter, sier rektor Curt Rice.

- Senteret skal kombinere høye vitenskapelige ambisjoner med bred samfunnskontakt til myndigheter, bransje og publikum, sier Rice.

Det er Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tildeler OsloMet en kontrakt på 4,5 millioner kroner årlig i tre år, med mulighet for forlengelse inntil fem år. 

Trenger mer forskning

I dag er den samfunnsøkonomiske ekspertisen om boligmarkedet fragmentert og det finnes få uavhengige forskningsmiljøer. Mye av forskningen om boligmarkedet er fra andre land, og regjeringen har etterlyst mer forskning på det norske boligmarkedet.

-  Vi trenger mer forskning for å få en bedre forståelse av hva som påvirker og driver det norske boligmarkedet. Dette senteret vil samle og bygge opp et solid og tungt fagmiljø som vil bidra med kvalitetskontrollert kunnskap om boligmarkedet, sier Erling Røed Larsen som skal lede det nye senteret.

Røed Larsen er til daglig forskningssjef i Eiendomsverdi.

- Det er viktig for samfunnet og myndigheter å forstå boligmarkedet fordi det er i dette markedet mesteparten av egenkapitalen til de fleste husholdningene er. Bevegelser i boligmarkedet kan også påvirke norsk økonomi, sier han.

Røed Larsen fremhever at vi trenger forskningsbasert kunnskap om det norske boligmarkedet for å hindre at husholdningene tar for mye risiko og at myndighetene kan treffe politiske tiltak som stimulerer til et bærekraftig boligmarked. 

Senteret skal blant annet forske på mikro- og makroaspekter, og temaer vil være boligbygging og boligpriser, regionale boligmarkeder, byggekostnader og tomtepriser, regulering av boligmarkedet og hvordan tilrettelegge for et bærekraftig boligmarked.

Være en faglig møteplass

Senteret skal også bidra til å utdanne boligeksperter og boligøkonomer på alle nivå fra bachelorstudier til doktorgradsstudier.

På den måten vil senteret utvikle og samle ekspertisekunnskapen Norge trenger, som et moderne og avansert velferdssamfunn med et komplisert og viktig boligmarked.

- Vi skal også stimulere til økt interesse for boligområdet gjennom kunnskapsbygging, forskningsformidling, nettverksbygging og vitenskapelige arrangementer, sier Røed Larsen.

I tillegg skal senteret være en faglig møteplass for ulike aktører som jobber med boligmarkedet og boligmarkedsforskning.

Senteret har fått med seg erfarne forskere fra flere universiteter og virksomheter, og vil fremover knytte til seg både masterstudenter, doktorgradsstudenter og gjesteforskere fra utlandet.