Droppe til innhold

Nyheter

Nye søknadsfrister for opptak til master og videreutdanning

Nye søknadsfrister for opptak til master og videreutdanning

HiOA innfører i 2018 nye søknadsfrister for opptak til master og videreutdanning. Ordinær søknadsfrist endres til 15. april, mens 1. mars beholdes som søknadsfrist for tidlig opptak og for enkelte studietilbud.

Den nye ordningen imøtekommer ønsker fra en del fagmiljøer om en senere frist, samtidig som behov for tidlig svar beholdes.

Utvidet med 6 uker

Søknadsfristen vil for mange søkere blir utvidet med 6 uker, samtidig som HiOA beholder muligheten for å kunne gi tidlig svar til søkere som har behov for det. Enkelte studietilbud med behov for tidlig svar til søkere har beholdt 1. mars som ordinær søknadsfrist.

Eventuelle ledige studieplasser legges ut på et lokalt "restetorg" 1. august.

Informasjon er nå lagt ut på studiepresentasjonssidene og på www.hioa.no/masteropptak.